Home » ‘Na jaren van faillissementsgroei nu stabilisatie’

‘Na jaren van faillissementsgroei nu stabilisatie’

In 2014 gaan circa 9500 bedrijven in Nederland failliet. Dat voorspelt kredietverzekeraar Euler Hermes in zijn meest recente Economic Outlook. Vooral bedrijven in de bouw, dienstensector en handel krijgen het wederom zwaar. Het aantal faillissementen stabiliseert voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis.

BrokeWereldwijd zullen 7 uit 10 landen in 2014 een aantal faillissementen laten zien dat hoger is dan voor de crisis van 2008. In 2014 is in Nederland voor het eerst sprake van stabilisatie sinds 2008. Het afgelopen jaar nam het aantal faillissementen nog fors toe, met 10 procent. In 2012 was de toename zelfs 21 procent. Walter Toemen, directeur Risk bij Euler Hermes: ‘Dat het aantal faillissementen niet toeneemt is vooral te danken aan export in Europa, met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Over het algemeen trekt de economie daar aan en 60% van onze export gaat naar Europese handelspartners. De binnenlandse vraag blijft echter nog achter door relatief hoge werkloosheidscijfers en het feit dat de consument de hand op de knip houdt.’

In Europees perspectief valt de stabilisatie van het aantal faillissementen tegen. Zo daalt het aantal faillissementen in Duitsland (6%), het Verenigd Koninkrijk (5%) en Ierland (8%), terwijl landen als Griekenland en Spanje slechter presteren. Wereldwijd neemt het aantal faillissementen met 1 procent af. Nederland presteert dus iets onder het wereldwijd gemiddelde.

Ten opzichte van 2000 is de afname van faillissementen in Latijns Amerika het grootst. Sinds de eeuwwisseling gaan daar 50 procent minder bedrijven failliet. In West-Europa is dat aantal meer dan verdubbeld, in Centraal- en Midden-Europa bijna verdrievoudigd. Toemen: ‘De faillissementscijfers laten duidelijk zien dat de groei van het Europese continent achterblijft bij die van Azië, Afrika en Amerika. We zien dat die trends blijven aanhouden, zij het minder hevig.’