Home » MKB nog niet voorbereid op overstap naar IBAN

MKB nog niet voorbereid op overstap naar IBAN

ibanBinnen een jaar maakt heel Nederland gebruik van IBAN. Dat lijkt een lange periode, maar de overgang op IBAN is voor veel bedrijven ingrijpend. Het jongste trendonderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB) laat zien dat meer MKB’ers aan de slag zijn sinds de start van de najaarscampagne van Over op IBAN. Ook steeds meer middelgrote bedrijven bereiden zich voor op de overgang naar SEPA-standaarden en het gebruik van IBAN Toch geeft het trendonderzoek aan dat er komend jaar nog veel moet gebeuren.

Steeds meer bedrijven treffen concrete voorbereidingen voor de overgang op de Europese standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Toch zijn veel bedrijven van plan om pas in de zomer over te gaan. “Het is goed om te zien dat steeds meer MKB’ers bezig zijn met de migratie naar de Europese betaalstandaarden. Wel moet er nog steeds veel gebeuren en is het belangrijk dat bedrijven niet langer wachten. We moeten filevorming aan het einde van dit jaar voorkomen. Anders lopen bedrijven het risico de deadline van 1 februari 2014 niet te halen.” aldus Bernard Juffermans, programmamanager SEPA Nederland bij DNB.

Concrete stappen nodig
Uit de meest recente meting van DNB blijkt 90% van het MKB bekend te zijn met het International Bank Account Number (IBAN). De bekendheid van Single Euro Payments Area (SEPA) is de afgelopen tijd bij MKB’ers significant toegenomen. Vier maanden geleden had 41% nog nooit gehoord van SEPA, nu ligt de bekendheid op 71%. Ondanks de toegenomen bekendheid is de meerderheid van het MKB nog niet aan de slag. “Het is belangrijk dat het MKB de voorbereidingen snel ter hand neemt. Hoe eerder bedrijven weten wat ze moeten doen, hoe beter zij de overgang op IBAN kunnen inplannen”, aldus Juffermans.

Weinig tijd, impact IBAN groot
Een meerderheid van de middelgrote bedrijven heeft een goed beeld van de impact van de overgang naar IBAN. Toch is 15% van de middelgrote bedrijven nog niet begonnen aan de voorbereidingen voor de nieuwe overschrijvingen. 28% heeft nog geen stappen ondernomen voor de invoering van de nieuwe incassostandaarden. Vooral middelgrote bedrijven moeten zich niet verkijken op de tijd die nog resteert tot de deadline.

IBAN Impact-check
De overgang naar SEPA standaarden is een ingrijpend proces voor veel bedrijven, want dit heeft consequenties voor onder andere de administratie, systemen en software. Uiteraard verschilt de impact per bedrijf, maar daarom is het des te belangrijker om inzicht hierin te krijgen. Ervaringen van bedrijven die momenteel bezig zijn met migreren, leren dat de voorbereidingstijd kan variëren van enkele weken tot ruim een jaar. Een gedegen planning is daarom essentieel. Het NFS roept bedrijven op om de IBAN Impact-check op www.overopIBAN.nl in te vullen om de impact van de migratie op het bedrijf te bepalen.

Noot voor de redactie
De migratie naar SEPA wordt in Nederland begeleid door het Nationaal Forum voor de SEPA-migratie (NFS). Hierin zitten vertegenwoordigers van banken, bedrijven, consumenten, overheden, softwareleveranciers en andere organisaties. Zij maken afspraken over de migratie van de Nederlandse betaalmarkt. Het NFS is door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opgericht om de overgang naar IBAN/SEPA goed te organiseren met commitment van betrokken partijen. Het NFS staat onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank.

U vindt meer informatie op www.overopIBAN.nl.