Home » Miskende medewerker neemt data-wraak

Miskende medewerker neemt data-wraak

Free when working´Wraak´ is een optie voor bijna de helft van de medewerkers (44%) die zich door de werkgever gekrenkt of miskend voelen. Het doel heiligt de middelen, en ruim één op de tien (11%) wrekers steekt dan verbolgen vertrouwelijke informatie in de tas of e-mail, alvorens het pand met opgestoken veren te verlaten. Nieuw onderzoek van informatiebeheerder Iron Mountain biedt een onthullende blik op de donkere kant van boze collega´s, en de risico´s: een emotioneel incident leidt in 5% van de gevallen tot een datalek.

Wie dergelijke datalekken wil voorkomen, moet zijn medewerkers mild behandelen. Het is ook niet prettig om verantwoordelijk te worden gehouden voor wat je niet hebt gedaan: 21% ontsteekt daarop in woede. Of om onbeschoft behandeld, of ontslagen te worden: respectievelijk 19% en 15% graaft dan de strijdbijl op. Op zijn minst flauw, vaak grievend en soms ronduit bedreigend is het om seksueel geïntimideerd te worden: 14% neemt het daarna ethisch zelf ook niet meer zo nauw.

Merkschade
De meeste wrekers zijn uit op reputatieschade van de werkgever. De verbolgenheid gaat in 27% van de gevallen onmiddellijk per e-mail in de rondte onder collega´s – gewoon vanaf het bedrijfsadres: boos@baas.nl, zeg maar. Een kwart (24%) blaast ook buiten de deur stoom af vanaf het bedrijfsadres, en 15% stuurt daarbij gelijk de pijnlijke correspondentie mee. Een vijfde (21%) wijdt er een cynische post op Facebook of Twitter aan.

Diefstal
Echt gevaarlijk reageert één op de tien (11%) van de 44% van de medewerkers voor wie wraak een optie is. Deze miskende of gekrenkte medewerkers reageren op de aantijging, schoffering, het ontslag, de insinuaties of billenknijperij door een grotere of kleinere schat aan informatie te stelen en buiten het bedrijf te brengen. Een emotioneel incident tussen werkgever en werknemer leidt dus in bijna 5% van de gevallen tot een lek van waardevolle of gevoelige informatie. Hier komt de bedrijfswinst in gevaar en ontstaat het risico op het schenden van de persoonlijkheidssfeer en de bijbehorende aansprakelijkheden.

Gevoelige info
´Wees mild´ is een mooi streven, maar soms moeten er harde woorden vallen en daden worden gesteld. De data-wreker blijft een risico en om dat te kunnen verlagen moet het eerst helder zijn welke informatie zich in de gevarenzone bevindt en moet worden beschermd.

Het ´eigen´ werk is als eerste aan de beurt: 57% verwart het intellectuele eigendom met het emotionele eigendom en neemt zijn of haar werk voor de onderneming met zich mee. Het adressenbestand, dat in alle opzichten aan de onderneming toebehoort, is daarna aan de beurt: 51% procent van de datawrekers heeft het daarop gemunt. Presentaties staan op drie, met 46%. Zakelijke voorstellen als offertes verdwijnen in 21% van de gevallen in de tas; strategische plannen zijn in 18% van de gevallen in gevaar.  Ontwikkelplannen voor producten en diensten zijn gewild in 18% van de gevallen. Financiële getallen gaan in 9% van de gevallen mee naar huis – en van daar waarschijnlijk verder de wereld in.

Data-bescherming
”Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar informatie is wel de levensader van het bedrijf. Bedrijven moeten de informatieveiligheid daarom borgen, en dat gaat verder dan met richtlijnen en procedures”, zegt Jeroen Strik, commercieel directeur van Iron Mountain Benelux en Duitsland. ”Het gaat ook om goed personeelsbeleid en het trainen van kennis, houding en gedrag. In de bedrijfscultuur moet informatie heilig zijn. Uit ons onderzoek blijkt wel hoe belangrijk het ook is om netjes met elkaar om te blijven gaan. Goed voorbeeld doet goed volgen.”