Home » Ondernemersnieuws » trivia » Miljonair worden? Start je eigen onderneming!

Miljonair worden? Start je eigen onderneming!

Geplaatst in: trivia

De private bankers van Van Lanschot hebben hun cliëntèle gevraagd naar hun welbevinden. Welnu, daarmee gaat het wel goed. En volgens de ondervraagden is dat voor een groot deel te danken aan het hebben van veel geld. Of zoals zij het zelf waarschijnlijk zouden zeggen: aan een comfortabel eigen vermogen. Geld maakt gelukkig. Maar hoe kom je eraan?

Volgens datzelfde onderzoek van Van Lanschot heeft een meerderheid (53%) van de miljonairs in dit land het grootste deel van het vermogen te danken aan een eigen bedrijf. Zo ziet u maar, ondernemen loont. Eenderde van de miljonairs is loonslaaf, de rest dankt zijn of haar vermogen aan pappa en mamma.

Uit een profielschets van de bank blijkt dat de gemiddelde miljonair een 50-plusser is. Hij bezit ongeveer 2,9 miljoen euro, stemt VVD en is gehuwd, autochtoon en relatief vaak hoogopgeleid. De meeste miljonairs wonen rond Amsterdam en in de provincie Utrecht. Plaatsen als Blaricum, Laren, Bloemendaal, Heemstede en Wassenaar kennen de hoogste miljonairsdichtheid. Gezamenlijk bezitten de 92.000 miljonairs in ons land 286 miljard euro waarvan het meeste is belegd in obligaties en aandelen.