Home » Ondernemersnieuws » financiën » Meer kleine ondernemers vragen bijstand aan

Meer kleine ondernemers vragen bijstand aan

Geplaatst in: financiën

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, kent de economische ontwikkeling voor kleine ondernemers een vierde dip sinds 2010. Ten opzichte van de tweede helft van 2011 groeide het aantal bijstandsaanvragen door ondernemers met gemiddeld 15%.

IMK introduceerde in januari 2011 de zogenaamde IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. Deze index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland.

“In de zomer van 2012 zagen we een stabilisatie van het aantal bijstandsaanvragen van kleine ondernemers, maar wel op een structureel hoger niveau ten opzichte van 2011”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK “en in het vierde kwartaal zagen wij dat aantal fors stijgen.” Daarmee is er sprake van een vierde dip in de lokale economie sinds begin 2010.

De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 234. De economische recessie zorgde vooral in 2009 voor een grote toename in de bijstandverlening aan ondernemers. Na een daling in de zomermaanden steeg de index in het vierde kwartaal van 2010. In de zomer van 2011 daalde de IMK-Index naar 110 om vervolgens in de periode maart-mei van 2012 weer te stijgen naar een niveau van 150 en na nog geen zes maanden volgt vanaf oktober jl. opnieuw een stijging, waarmee de vierde dip in de lokale economie wordt aangetoond.