Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Mannen zekerder over zzp-schap dan vrouwen

Mannen zekerder over zzp-schap dan vrouwen

Geplaatst in: algemeen

De zzp’er wordt in gemiddeld 26,4 dagen uitbetaald door zijn opdrachtgever. Verder achten mannen de kans dat zij ooit weer in loondienst gaan opvallend veel kleiner dan vrouwen. Een op de vijf (20,5%) vrouwen beoordeelt deze kans als ‘zeer onwaarschijnlijk’, tegenover bijna een op de drie (30,1%) mannen. Als mogelijke aanleiding om ooit weer in loondienst te gaan, noemt het overgrote deel het niet meer kunnen krijgen van opdrachten. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 780 zzp’ers in samenwerking met FreelancePayroll.

Een heel klein percentage (4,1%) geeft aan dat het zeer waarschijnlijk is dat hij of zij ooit weer in loondienst zal gaan. Ruim een kwart (26,8%) van de ondervraagden acht de kans om terug in loondienst te gaan als zeer onwaarschijnlijk. Mannen zijn hier duidelijker in dan vrouwen: 30,1% van de mannen acht de kans zeer onwaarschijnlijk, tegenover 20,5% van de vrouwen.

Gebrek aan opdrachten reden voor loondienst

Als meest waarschijnlijke aanleiding om weer terug in loondienst te gaan, noemen zzp’ers de mogelijkheid dat zij geen opdrachten meer kunnen krijgen (48,7%). Een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen is dat 25,4% van de vrouwen persoonlijke omstandigheden aangeeft als reden om in loondienst te gaan, terwijl dit percentage bij mannen aanzienlijk hoger is (32,6%). Het krijgen van meer administratieve verplichtingen is voor beide groepen totaal geen aanleiding om weer in loondienst te gaan.

Lidy, consultant voor FreelancePayroll, herkent deze onzekerheden van zzp’ers, maar geeft ook een oplossing: “Iedere zelfstandige zal deze zorgen in meer of mindere mate herkennen. Zelfstandig zijn vergt nu eenmaal een flinke dosis moed en doorzettingsvermogen. Gelukkig kunnen sommige onzekerheden, bijvoorbeeld over betaling, worden weggenomen door dit uit te besteden bij derden.”

Zzp’er moet bijna maand wachten op geld van opdrachtgever

De zzp’er wordt gemiddeld in 26,4 dagen uitbetaald. Dat is iets sneller dan vorig jaar; toen duurde dit gemiddeld 28,9 dagen. Ook gebeurt de uitbetaling gemiddeld een halve dag sneller dan in 2016.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 780 zzp’ers in Nederland. Onderzoek van ZZP Barometer is bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de bijna 1,2 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KVK, oktober 2018). (Bron)