Home » Ondernemersnieuws » financiën » Lening krijgen bij de bank nog steeds lastig voor kleine ondernemers

Lening krijgen bij de bank nog steeds lastig voor kleine ondernemers

Geplaatst in: financiën

De financiële positie van Nederlandse ondernemers is de laatste jaren flink verbeterd. Leningaanvragen van ondernemers worden steeds vaker geaccepteerd door de bank. Bovendien worden er steeds vaker leningen aangevraagd voor overnames en investeringen, in plaats van voor uitbreiding van het werkkapitaal. Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers blijkt het wel nog steeds vrij lastig om een lening te krijgen bij de bank. Zij gaan daarom op zoek naar alternatieven voor een lening bij de bank. Dit blijkt allemaal uit de Financieringsmonitor van het onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van het ministerie van Economische zaken is uitgevoerd.

Lening bij de bank

Bij de bank geld lenen wordt voor bedrijven steeds makkelijker. Van de bedrijven die tussen april 2016 en maart 2017 een lening hebben aangevraagd bij de bank, heeft 85% het volledige bedrag ook gekregen. 4% kreeg een deel van het bedrag, en bij 11% werd de aanvraag afgewezen. In 2016 werd nog 14% van de aanvragen afgewezen, in 2015 was dit 18% en in 2014 zelfs 38%. Hier is dus een duidelijke stijgende lijn in te zien. De meest genoemde redenen die dit jaar genoemd werden voor de afwijzingen zijn: een te groot risico (28%), te lage solvabiliteit (12%), onvoldoende interesse (10%) en onvoldoende onderpand (8%).

Verschil in grootte bedrijf

Bij de acceptatie van een lening bij de bank is wel een flink verschil te zien tussen micro- en kleinbedrijven en midden-grootbedrijven. Bij middenbedrijven (50 tot 250 werknemers) werd 6% van de aanvragen afgewezen, en bij grootbedrijven (meer dan 250 werknemers) was dit 0%. Dit percentage ligt bij micro- en kleinbedrijven een stuk hoger. Bij microbedrijven (2 tot 9 werknemers) werd 34% afgewezen, en bij kleinbedrijven (10 tot 50 werknemers) werd bij 24% de lening niet geaccepteerd.

Alternatieve financiering

Het is dus niet gek dat kleinere ondernemers zich oriënteren in alternatieve manieren van financiering. Van alle bedrijven met minder dan 10 werknemers wil 55% zich dit jaar verdiepen in mogelijke alternatieven. Bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers is dit 44%. Crowdfunding wordt het vaakst genoemd als alternatief voor een lening bij de bank. Andere financieringsalternatieven die genoemd werden zijn participatiemaatschappijen, kredietunies en business angels en andere informele investeerders.

Afhandeling aanvraag lening

Voor grote bedrijven blijft een banklening de meest populaire financieringsmogelijkheid. Het merendeel van de midden- en grootbedrijven geeft aan dat ze verwachten in de toekomst ook bij de bank te kunnen aankloppen voor een lening. Wel blijkt uit het onderzoek dat het afhandelen van de aanvraag voor een lening bij banken erg lang duurt. Gemiddeld doet een bank er ongeveer acht weken over om de aanvraag af te handelen. Dit is al langer dan de meeste ondernemers acceptabel vinden. Maar het kan nóg erger: 16% moest langer dan vier maanden wachten tot de aanvraag voor de lening was afgehandeld.