Home » Lastenverzwaring winkeliers door stijging OZB

Lastenverzwaring winkeliers door stijging OZB

EV003645De OZB–aanslag 2013 zal voor veel winkeliers een tegenvaller zijn. In een sector waar sommige ondernemers het water aan de lippen staat, is de stijging van de OZB-tarieven een grote extra last. Dat concludeert Detailhandel Nederland op basis van een onderzoek onder gemeenten. Het gebruikerstarief voor de onroerendezaakbelasting stijgt dit jaar voor winkeliers met gemiddeld 5,7%, met uitschieters naar stijgingen van bijna 35%. Opvallend is dat de oplopende leegstand voor sommige gemeenten reden is om het OZB-tarief extra te verhogen. Winkeliers betalen op deze manier de rekening voor leegstand in onder andere kantoorpanden. Detailhandel Nederland waarschuwt voor de gevolgen.

Stijgende lasten
Hogere OZB-tarieven worden gebruikt om tekorten in de gemeente aan te vullen. In 84% van de gemeenten stijgt het OZB-tarief harder dan de waarde van bedrijfspanden daalt. De stijging van het OZB-gebruikersdeel met 5,7% is een gemiddelde. Uitschieters zijn bijvoorbeeld 35% in Pijnacker-Nootdorp en 19% in Venlo. De oplopende leegstand is vaak reden om het OZB-tarief extra te verhogen, zoals voor Purmerend (+12%).

Jan Meerman, voorzitter van Detailhandel Nederland: “Veel winkeliers sluiten hun bedrijf en de leegstand loopt op. Dat kan een voorbode zijn voor verdere stijgingen van de OZB in 2014 en zou niets anders betekenen dan dat een steeds kleiner wordende groep winkeliers de steeds hogere rekening moet betalen.” De winkeliers betalen in Nederland in totaal naar schatting 120 miljoen euro aan OZB-gebruikersdeel. De geraamde totaalopbrengst van het gebruikersdeel is volgens het CBS in 2013 670 miljoen euro; een stijging van 4,9% ten opzichte van 2012.

De OZB-last wordt bepaald door de waarde van het winkelpand en het tarief dat de gemeente vaststelt. Wanneer de economie het slecht doet, leidt dat tot waardevermindering van het winkelpand en dus, wanneer de tarieven niet zouden worden verhoogd, tot een lagere OZB-aanslag. Dat zou voor winkeliers een gunstige en logische ontwikkeling zijn, in een tijd waarin veel winkels  noodgedwongen de deuren moeten sluiten. In plaats daarvan valt de OZB-aanslag voor veel winkeliers duurder uit.