Home » Ondernemersnieuws » verzekeringen » Kun je een ander aansprakelijk stellen wanneer je als zzp’er een bedrijfsongeval krijgt?

Kun je een ander aansprakelijk stellen wanneer je als zzp’er een bedrijfsongeval krijgt?

Geplaatst in: algemeen, verzekeringen

Slachtoffer worden van een bedrijfsongeval is erg vervelend, zeker wanneer er letsel ontstaat als gevolg van het ongeval. Hoewel er met behulp van onder andere VCA-cursussen hard gewerkt wordt aan het zo veilig mogelijk werken, betekent dat niet dat een ongeluk niet meer in een klein hoekje zit. Er vinden helaas nog ieder jaar veel bedrijfsongevallen plaats in Nederland. Wanneer deze gebeuren doordat de werkgever nalatig is geweest in het zorgen voor een veilige werkplek, dan kan een werknemer in loondienst de werkgever aansprakelijk stellen. Maar hoe zit het eigenlijk wanneer je zzp’er bent en slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Broodfonds

Als zzp’er is het nog veel meer zaak om scherp te zijn op het voorkomen dat je slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor het genereren van je inkomsten en als je als gevolg van een bedrijfsongeval tijdelijk of zelfs permanent je werk niet meer kunt doen heb je een groot probleem. Je bent immers niet automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en van een ziektewetuitkering is ook geen sprake. Daarom is het zo belangrijk om, vooral wanneer je actief bent in een risicovolle sector, toch die dure arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen of je in ieder geval aan te sluiten bij een Broodfonds zodat je gedurende maximaal twee jaar alsnog een inkomen kunt krijgen.

Zorgplicht van de opdrachtgever

In den beginselen ben je als zzp’er in grote mate verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Meer nog dan een werknemer in loondienst moet jij je ervan verzekeren dat je veilig werkt om de kans op ongelukken zo veel mogelijk te verlagen. Voor werknemers in loondienst geldt dat ze vallen onder de zorgplicht van de werkgever. Deze moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar wat als die werkgever een opdrachtgever is die jou als zzp’er heeft ingeschakeld? Sinds 2012 is het zo dat in bepaalde gevallen ook dan de zorgplicht geldt. Als het ongeval is ontstaan bij werkzaamheden die ook de werknemers van de opdrachtgever in kwestie uitgevoerd hadden kunnen worden, is het wél mogelijk om in het geval van letselschade bij een bedrijfsongeval de opdrachtgever aansprakelijk te stellen. Een voorwaarde is daarbij wel dat het duidelijk moet zijn dat de opdrachtgever zijn zorgplicht niet goed uitgevoerd heeft en jij als zzp’er voor de veiligheid van het werk en de werkplek afhankelijk bent geweest van de opdrachtgever. Maar pas op: is het ongeval het gevolg van opzettelijk of roekeloos gedrag van jou zelf, dan ben je zelf aansprakelijk.

Letselschade jurist

Op het moment dat er inderdaad een situatie ontstaat waarbij jij als zzp’er letselschade oploopt als gevolg van een bedrijfsongeval en de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden, dan is verstand om een letselschade jurist in de arm te nemen. Dit kan namelijk een ingewikkeld en langdurig juridisch gevecht worden, waarbij ook onderhandeld moet worden over een schadevergoeding. Dit kun je beter uitbesteden aan iemand die daar bedreven in is en er geen emotie bij heeft. De letselschade jurist kan het contact met de opdrachtgever in kwestie onderhouden voor jou en de opdrachtgever aansprakelijk stellen. Zo word je door dit beladen proces heen begeleidt.

Word je dus slachtoffer van een bedrijfsongeval als zzp’er wanneer je aan het werk bent voor een opdrachtgever, sluit dan niet uit dat de schade eventueel op die opdrachtgever te verhalen is. Vraag juridisch advies om te bepalen of er een zaak is en schadevergoeding verhaald kan worden op de opdrachtgever.