Home » Ondernemersnieuws » huisvesting » Is jouw bedrijfspand toekomstbestendig?

Is jouw bedrijfspand toekomstbestendig?

Geplaatst in: huisvesting

Ben je er al van op de hoogte dat alle bedrijfskantoren in 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben? Mocht een bedrijfspand tegen die tijd nog niet voldoen aan de norm, dan mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De overheid streeft ernaar dat de bebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. De eerste stappen naar een energieneutrale bedrijfsomgeving werden al gezet doordat het verplicht werd gesteld dat een energielabel bij verhuur of verkoop van een bedrijfskantoor moet worden vermeld.

Energielabel voor jouw bedrijfspand

Een energielabel voor een bedrijfspand geeft aan in welke mate er energiebesparende maatregelen zijn genomen. Het hoogst haalbare is een energielabel A. Hierbij zijn er diverse energiebesparende maatregelen zoals het gebruik van led-verlichting en zonnepanelen toegepast. Per 2015 zijn energielabels verplicht voor het verhuren, verkopen of opleveren van bedrijfspanden. Wanneer een eigenaar van een bedrijfspand dan ook niet in het bezit is van een energielabel, kan diegene een boete krijgen die kan oplopen naar €20.000.

Wat is de huidige stand van zaken?

Momenteel is 43% van de kantoren in Nederland in het bezit van een energielabel D of hoger. Kantoren nemen 20% van het jaarlijkse gasverbruik voor hun rekening en ongeveer 19% van het totale elektriciteitsverbruik. Door het upgraden van kantoren naar minimaal een energielabel C, kan er circa 8,6 Peta Joule energie worden bespaard. Uit onderzoek is gebleken dat gebouwen die vanaf het jaar 2000 tot 2006 zijn gebouwd vaak een energielabel C hebben, terwijl panden die na 2006 zijn gebouwd zelfs vaak in het bezit zijn van  een energielabel A. Gebouwen die voor het jaar 2000 zijn gebouwd lopen dan ook het grootste risico om bouwkundige renovaties te verrichten om aan de energiebesparende eisen te voldoen (zie bron).

Een energiezuinig kantoorpand

Indien je een energielabel D t/m F hebt dan kun je al met enkele voor de hand liggende maatregelen een energielabel C verkrijgen zonder bouwkundige ingrepen. Meer informatie hierover kun je opvragen bij een gecertificeerde energieadviseur. Het ministerie heeft een verkenner gelanceerd waarbij men inzicht kan krijgen in de investeringkosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Hiermee kun je  achterhalen of je aan de norm kunt voldoen en op welke manier. Tevens wordt het zichtbaar wat het milieueffect is in CO2-reductie per m².