Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Internetabonnement thuis opvoeren als zakelijke kosten: hoe zit het nu eigenlijk?

Internetabonnement thuis opvoeren als zakelijke kosten: hoe zit het nu eigenlijk?

Geplaatst in: algemeen

Wanneer je kantoor aan huis houdt als zelfstandig ondernemer, kun je natuurlijk niet zonder internetverbinding. Privé heb je dit natuurlijk ook nodig in je woning. Daarmee rijst de vraag in hoeverre je de internetkosten bij jou thuis kunt opvoeren als zakelijke kosten. Dit is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is, maar we doen toch een poging om het uit te leggen.

Internet en TV abonnement

Laten we één ding alvast uit de wereld helpen. Vaak neemt men thuis een gecombineerd internet en TV abonnement. Tenzij je in hetzelfde werkgebied zit als Angela de Jong, is het moeilijk hard te maken dat je een televisie abonnement nodig hebt voor je werk als ondernemer. Daarom kun je de kosten voor een TV abonnement niet opvoeren als zakelijke kosten. Deze moet je dus alvast gescheiden houden van je internetkosten, ook in het geval van een gecombineerd abonnement.

Gemengde kosten

Internetkosten zijn in veel gevallen een klassiek voorbeeld van gemengde kosten: er wordt zowel zakelijk als privé gebruik van maakt. In principe mag je zakelijke kosten aftrekken van je omzet, maar dan moeten deze kosten dan ook wel echt gemaakt zijn in het zakelijke belang van je onderneming. Aangezien je thuis toch een internet abonnement hebt voor privégebruik, is het moeilijk te beargumenteren dat dit zakelijke kosten zijn wanneer je gebruikmaakt van hetzelfde abonnement voor privé en zakelijk. De Belastingdienst is hier streng op. Ook moet je kunnen beargumenteren dat ten minste 10 procent van de kosten voor het internet abonnement ook echt zakelijk te noemen zijn voordat je bij gemengde kosten zakelijke kosten kunt opvoeren. Een transparante correctie voor privégebruik blijft echter noodzakelijk. Wees dus bereid om bewijs op te voeren van het zakelijk deel van het internetgebruik.

Upgrade van je internet abonnement

Er is wel een situatie denkbaar waarbij je een deel van je internetkosten overtuigend kunt opvoeren als zakelijke kosten. Stel dat je privé-internetabonnement niet volstaat om er ook je zakelijke activiteiten op te kunnen uitvoeren. Je kunt er dan voor kiezen om je huidige internet abonnement te vervangen voor een ander abonnement. Bijvoorbeeld door een hogere downloadsnelheid te nemen of over te stappen naar glasvezel internet. In deze gevallen kun je de meerkosten ten opzichte van je originele internet abonnement overtuigend opvoeren als zakelijke kosten. Onderaan de streep heb je dan wel een beter internetabonnement, maar ben je er alsnog niet goedkoper mee uit.

Gescheiden abonnementen

De enige manier om een internet abonnement volledig als zakelijke kosten op te kunnen voeren, is door daadwerkelijk een apart internet abonnement voor je kantoor aan huis af te sluiten naast je bestaande privé abonnement. Alleen in dat geval kun je beargumenteren dat het abonnement geheel voor zakelijke doeleinden is. Dit is echter vaak een overbodige luxe, aangezien je er ook voor kunt kiezen om je huidige internet abonnement te upgraden. Aangezien je zakelijke en privé financiën als zelfstandig ondernemer aan elkaar verbonden zijn, zul je nooit goedkoper uit zijn met een tweede internet abonnement. Reikt je privé internet echter niet tot de ruimte waarin je kantoor (in het geval van een bijgebouw, bijvoorbeeld), dan is dit natuurlijk wel een goede reden om een tweede internet abonnement af te sluiten dat wel volledig zakelijk is.

Het blijft dus lastig om je internet abonnement overtuigend op te voeren als zakelijke kosten. Doe je het wel, zorg dan dat je de verdeling tussen zakelijk en privégebruik goed kunt onderbouwen.