Home » Ondernemersnieuws » algemeen » In bouwsector zes faillissementen per dag

In bouwsector zes faillissementen per dag

Geplaatst in: algemeen

Het derde kwartaal van 2012 was zwaar voor de bouwsector. Per dag gingen er zes bedrijven failliet en verloren 2000 mensen hun baan. Voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland vindt dat provincies en gemeenten de knip moeten trekken om de sector weer op gang te krijgen: “Investeer in het opknappen van wegen, rioleringen, schoolgebouwen en verzorgingstehuizen.” Maar ja, meneer Brinkman, die gemeenten en provincies hebben voorlopig geen geld…

Op de site van Bouwend Nederland kondigt men een campagne aan om… ja, om wat eigenlijk. Om geld is het nadrukkelijk niet te doen, maar waarom dan wel is ons ook niet duidelijk. Om ‘samen de schouders er onder te zetten?

Met de slogan ‘De Bouw maakt het’ vraagt Bouwend Nederland aandacht voor de zo belangrijke bouw- en infrasector. Via radiospots, artikelen in huis-aan-huisbladen en via een campagnewebsite wil Bouwend Nederland bij (lagere) overheden en het Nederlands publiek het besef creëren dat we deze keihard sectoren nodig hebben. Brinkman: “Want we willen allemaal rijden op mooie brede wegen, we willen wonen in goed geïsoleerde woningen en we willen dat de scholen van onze kinderen een gezond binnenklimaat hebben. Dan moeten we de bouw- en infra daar wel de ruimte toe bieden. Geld vragen we niet, wel de ruimte om er samen de schouders onder te zetten!”