Home » Ondernemersnieuws » financiën » Hoe wordt de rente op een bedrijfslening vastgesteld?

Hoe wordt de rente op een bedrijfslening vastgesteld?

Geplaatst in: financiën

Als je geld leent, betaal je rente. Dit is niet alleen bij een persoonlijke lening het geval, maar ook bij een zakelijke lening. Voordat je een lening afsluit, wordt de rente vastgesteld. Je betaalt de gehele looptijd van de lening dezelfde rente. Hierdoor weet je precies hoeveel een zakelijke lening jou maandelijks kost. Handig, maar hoe wordt de rente over een bedrijfslening eigenlijk vastgesteld? Veel mensen hebben hier geen idee van. Om hier wat meer duidelijkheid in te scheppen, kijken we in deze tekst hoe de rente over een zakelijke lening wordt vastgesteld.

Vaste onderdelen van de rente

Wil je zakelijk geld lenen? Dan krijg je te maken met rente. Deze rente staat niet vast, maar kan variëren. Als ondernemer ben je mogelijk benieuwd hoe het rentepercentage tot stand komt. Dit wordt onder meer gebaseerd op een aantal vaste onderdelen. Hieronder zetten we deze vaste onderdelen op een rijtje.

– Basisrente
De kosten die een kredietverstrekker in rekening brengt voor het inkopen van het geld dat je wilt lenen. Dit geld wordt ingekocht op de geldmarkt. Vandaar dat basisrente bij sommige ondernemers ook wel bekend staat als marktrente.

– Kapitaalkosten
Een geldverstrekker is verplicht een kapitaalbuffer aan te houden. Hiervoor maakt het bedrijf kosten. Wanneer je een zakelijke lening afsluit, draag je bij aan deze kosten.

– Marge
Voor kredietverstrekkers moet het interessant zijn om geld uit te lenen. Daarom is de marge ook een onderdeel van het rentepercentage. Dit is niets anders dan de winst die de geldverstrekker maakt voor het verstrekken van de lening.

– Operationele kosten
Ook operationele kosten behoren tot de vaste onderdelen van de rente. Dit gedeelte van de rente gebruikt een geldverstrekker om zaken als personeel, systemen, het kantoor en andere vaste kosten te betalen.

Risicokosten

De rente van een zakelijke lening wordt voor een groot deel gebaseerd op de vaste onderdelen die we hierboven uitlichtten. Toch is er ook een gedeelte dat specifiek bedoeld is voor jouw situatie. Dit onderdeel noemen we ook wel de risicokosten. Met deze kosten dekt een kredietverstrekker het risico dat je een bedrijfslening niet terug kunt betalen. De hoogte van deze kosten verschillen per ondernemer. Heb je een goed risicoprofiel? Dan vallen de risicokosten aanzienlijk lager uit dan wanneer je een gemiddeld risicoprofiel hebt. Om een goede inschatting van het risicoprofiel van jouw bedrijf te kunnen maken, moet je verschillende (financiële) gegevens aanleveren als je een zakelijke lening aanvraagt.

Zakelijke lening vs. zakelijk krediet

Een zakelijke lening en zakelijk krediet zijn twee verschillende financieringsvormen. Toch wordt de rente over deze financieringen op dezelfde manier vastgesteld. Wel is er een aanzienlijk verschil. Zo betaal je bij een zakelijke lening een vast rentepercentage over het bedrag van de lening dat nog openstaat. Bij zakelijk krediet betaal je alleen rente over het bedrag dat je reeds hebt opgenomen. Het percentage is vergelijkbaar met rente rekening courant bij een bank.

Bereken hoeveel een zakelijke lening jou kost

Wil je een zakelijke financiering aanvragen? Denk dan niet dat je altijd het gewenste bedrag kunt lenen. Nee, want dit hangt namelijk af van jouw financiële situatie. Hierdoor is het niet op voorhand te zeggen hoeveel je kunt lenen. Wil je dit toch achterhalen? Dan kun je een bedrijfsfinanciering berekenen. Zodoende weet je binnen de kortste keren hoeveel geld je kunt lenen. Ook geeft dit jou inzicht in de kosten die een zakelijke financiering met zich meebrengt.