Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Hoe vitaal is een screening van nieuwe werknemers voor jouw bedrijf?

Hoe vitaal is een screening van nieuwe werknemers voor jouw bedrijf?

Geplaatst in: personeelszaken

Je personeel is voor jouw onderneming het meest waardevolle bezit. Maar tegelijk kan het ook je zwakste schakel zijn. Want al heb je zelf de zaken nog zo goed op orde, als het personeel niet voldoende integer is, kun je alsnog een heleboel problemen krijgen. Want veel bedrijven hebben te maken met fraude, gepleegd door eigen medewerkers. De term fraude is een breed begrip, maar in alle gevallen geldt dat je het als ondernemer natuurlijk zo veel mogelijk wilt voorkomen. Een screening van nieuwe werknemers biedt houvast, want op basis daarvan kun je erop vertrouwen dat degene die je aanneemt ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn.

Check de feiten

Voor veel bedrijven is het tegenwoordig een hele klus om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. Bovendien moet je altijd scherp zijn op de betrouwbaarheid van de mensen die solliciteren op de vacatures die je hebt uitgezet. Helaas solliciteert niet iedereen tegenwoordig met de beste bedoelingen. Soms houdt men er een dubbele agenda op na. Denk bijvoorbeeld aan mensen die bij je in dienst treden om als spion voor een andere organisatie op te treden. Ook zijn er mensen die zichzelf willen verrijken ten koste van hun baas. Ze sluizen bijvoorbeeld geld weg of sluizen belangrijke informatie door naar derden. Hoe integer is een nieuwe medewerker werkelijk? Je komt erachter door een pre employment screening te laten uitvoeren. Van zo’n screening gaat in de eerste plaats een preventieve werking uit. Je geeft als werknemer een signaal af: hier wordt goed gelet op de betrouwbaarheid van het personeel. 

Screening afhankelijk van functie

Niet elke werknemer heeft toegang tot gevoelige informatie. In het algemeen zou je kunnen stellen dat bij hogere functies de factor integriteit zwaarder weegt. Vandaar dat er ook verschillende trajecten bestaan voor het screenen van nieuwe medewerkers. De meeste eenvoudige vorm is het verrichten van een digitaal achtergrondonderzoek. Wie een stap verder gaat, laat ook de referenties van de sollicitant natrekken. De meest intensieve vorm van zo’n onderzoek omvat daarnaast ook een integriteitsinterview. Alles bij elkaar vormt dit een prima basis om conclusies te trekken over de integriteit van de nieuweling binnen de organisatie. 

Voorkomen beter dan genezen

Veel werkgevers zullen zich afvragen in hoeverre zo’n onderzoek nu werkelijk noodzakelijk is. Het is dan goed om te beseffen dat de meeste fraudeurs bij aanname niet gescreend waren.