Home » Ondernemersnieuws » cryptocurrency » Hoe verwerk je cryptovaluta in jouw jaarrekening?

Hoe verwerk je cryptovaluta in jouw jaarrekening?

Geplaatst in: administratie, cryptocurrency

Ook in de ondernemerswereld doen cryptovaluta hun intrede. Onder andere Bitcoin Futures winnen aan populariteit. Niet alleen is zo’n Bitcoin Future betrouwbaar, je kan er bovendien ook fikse winsten mee boeken. Daarnaast beschikken steeds meer ondernemingen zelf ook over een digitale geldbuidel met cryptomunten. Soms worden ze ook effectief gebruikt als zakelijk betaalmiddel, maar meestal is het toch eerder een investering. In de praktijk zorgt dat wel voor een extra administratieve moeilijkheid, want die cryptomunten moeten natuurlijk ook in de jaarrekeningen terug te vinden zijn. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft daar recent een publieke uiting over gepubliceerd.

Publieke uiting Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ)

De publieke uiting van de Raad voor de Jaarverslaggeving heeft geen juridische draagkracht, maar is uiteraard wel een belangrijk instrument voor beleidsmakers en fiscale controleurs. De daarin opgenomen voorstellen mogen dus niet zomaar worden genegeerd.

In deze publieke uiting schrijft men dat cryptovaluta geen liquide middelen zijn omdat ze niet worden ondersteund door de overheid. Het gaat bovendien ook niet om een financieel actief of instrument omdat er geen recht ontstaat op het ontvangen van een ander actief. In de praktijk moeten ze, afhankelijk van de situatie, worden geclassificeerd als immateriële vaste activa, voorraden of andere beleggingen.

Cryptovaluta verwerken als immateriële vaste activa

In sommige gevallen kunnen cryptovaluta worden aangekocht met de intentie om ze langer aan te houden. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om onderzoek te verrichten. In zo’n geval spreken we van immateriële vaste activa. Het gaat daarbij om niet-tastbare bezittingen die wel een waarde vertegenwoordigen. Ze komen dan op dezelfde hoogte te staan als patenten of auteursrechten.

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Onder bepaalde voorwaarden kan het wel tegen de actuele waarde worden gewaardeerd.

Cryptovaluta verwerken als voorraden

In een ander geval maakt cryptovaluta deel uit van de normale bedrijfsvoering. Dat is bijvoorbeeld het geval voor een verhandelaar die cryptovaluta aan- en verkoopt. In dat geval worden ze verwerkt als een voorraad, net zoals de televisies bij een tv-verkoper.

Voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Cryptovaluta verwerken als andere beleggingen

Tot slot kan je cryptovaluta als investering aanwenden, zoals dat bij de meeste ondernemers het geval is. Ze worden dan gehouden in de hoop een waardestijging te realiseren. Volgens de paper van de Raad voor de Jaarverslaggeving moet het dan als zogenoemde ‘andere beleggingen’ worden verwerkt. De waardering moet daarbij gebeuren tegen de kostprijs of tegen de actuele waarde.

In deze categorie mogen waardeveranderingen rechtstreeks in de winst- of verliesrekening worden verantwoord. Voor Bitcoin en andere grotere cryptovaluta stelt er zich geen probleem. Bij kleinere cryptomunten zonder frequente marktnotering wel, want hier moet een herwaarderingsreserve worden gevormd.