Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Hoe motiveer je jouw werknemers anno 2020?

Hoe motiveer je jouw werknemers anno 2020?

Geplaatst in: personeelszaken

Het arbeidsethos is de laatste jaren aan verandering onderhevig. Het is voor werknemers tegenwoordig bijvoorbeeld van groot belang om zingeving aan het werk te ontlenen. In het verleden lag de focus vooral op zekerheid en veiligheid. Dat waren vaak doorslaggevende redenen om wel of niet voor een bepaalde baan te kiezen. In deze tijd is het belangrijk voor medewerkers om zinvol te werken en zich op hun plek te voelen. Daar is rekening mee te houden als het gaat om het motiveren van werknemers.

Kies voor onboarding

Het is belangrijk om medewerkers vanaf het begin thuis te laten voelen in je bedrijf. Dat betekent dat de traditionele aanpak van inwerken niet meer goed genoeg is. Daarom is de keuze voor onboarding snel gemaakt. Een onboarding programma laat medewerkers zich snel thuis voelen in je bedrijf en zingeving aan het werk ontlenen. De focus ligt daarbij op het in balans brengen van kennis en geluk. Dat levert een hoge productiviteit op en verkleint de kans dat medewerkers het bedrijf snel weer verlaten.

Toon waardering

In het kader van geluk en zingeving is het ook belangrijk om als werkgever waardering te tonen aan medewerkers. De waardering is op verschillende manieren te uiten. Bijvoorbeeld door complimenten te geven en belangstelling te tonen. De waardering is uiteraard ook te uiten in de vorm van een financiële beloning. Het is bovendien belangrijk om werknemers vertrouwen te geven en zelfstandig werkzaamheden uit te laten voeren.

Zorg voor betrokkenheid

Een ander belangrijk aandachtspunt om medewerkers anno 2020 te motiveren is door betrokkenheid te creëren. Dat betekent onder meer dat je medewerkers betrekt bij het nemen van beslissingen. Als medewerkers zelf meedenken over het maken van plannen is er bovendien minder weerstand bij de uitvoering van plannen. Uiteraard is het niet mogelijk om voor elke beslissing de medewerkers te raadplegen. Als je een beslissing neemt, zorg er dan voor dat je deze duidelijk en ook tijdig communiceert naar je medewerkers.

Stimuleer ontwikkeling

Het is verder belangrijk om medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door personeel de gelegenheid te geven om een opleiding of een cursus binnen het vakgebied te volgen. Praat ook met je werknemers om te ontdekken welke wensen er zijn op het gebied van zelfontwikkeling in het vakgebied. Bespreek bijvoorbeeld de mogelijkheden om door te groeien naar een hogere functie. Het is ook mogelijk om de creativiteit te stimuleren door medewerkers zelf projecten te laten ontwikkelen.