Home » Ondernemersnieuws » financiën » Hoe kun je de waarde van een merknaam bepalen?

Hoe kun je de waarde van een merknaam bepalen?

Geplaatst in: financiën

Elk bedrijf heeft een merknaam en vaak ook nog een logo. Puur om zich te kunnen onderscheiden van andere bedrijven met vergelijkbare producten of diensten. Maar er is meer, een merknaam kan je als activa of bezit op de balans plaatsen. Dit is handig als je de waarde van het merk moet bepalen. Bijvoorbeeld als investeerders zich willen inkopen of als iemand je bedrijf wil overnemen.

Waarom moet je de waarde van een merk bepalen?

Net als andere intellectuele eigendomsrechten valt het merk van een bedrijf onder immateriële vaste activa. Dit betekent dat het een bezit is en daarom is het verstandig om de waarde ervan te bepalen, bijvoorbeeld vanwege fiscale zaken.

Ook als je jouw bedrijf wilt verkopen of een merklicentie wil uitgeven, moet de prijs worden bepaald en worden vastgesteld hoe hoog de licentievergoeding moet zijn.

Hoe werkt de waardebepaling van een merk?

Het lastige aan dit vraagstuk is, dat er niets in de wet is vastgelegd over de waardebepaling van een merk. Om te beoordelen wat de waarde is, kun je rekening houden met onderstaande aspecten:

  1. In welke landen is het merk geregistreerd?
  2. Sinds wanneer is het merk geregistreerd?
  3. Hoe hoog is de omzet van het merk?
  4. Wat zijn de omzetprognoses voor de komende jaren?
  5. Gaat het om een bekend merk?
  6. Zijn de geregistreerde merken allemaal geldig en worden ze op de juiste manier gebruikt?

Naast de elementen die betrekking hebben op de merkregistratie, zijn er meer factoren. Hierbij wordt meer gekeken naar de marketing rondom het merk. Want je kunt een merk wel beschermen, maar als het geen goede online aanwezigheid heeft is het vaak niet veel waard.

Aan de andere kant moet ook onderzocht worden of er campagnes zijn die een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van je merk. Als je bijvoorbeeld erg vervuilend bent, dan is de kans groot dat er op social media communities bestaan die jouw merk onderuit willen halen.

Uiteraard spelen loyaliteit en het marktaandeel van een merk mee om tot de merkwaarde te komen. De financiële waarde van merken zal echter altijd een benadering zijn en nooit volgens een vaste methode te berekenen zijn. Er zijn dan ook talloze formules om tot de juiste merkwaarde te komen. De waarde van bedrijven als Apple wordt over het algemeen berekend door de beurswaarde te bepalen.

Tot slot kan de bezetting van personeel en directie invloed hebben op de waarde van een merk. Als het merk te sterk afhankelijk is van personen binnen de organisatie, dan wordt dat als risico gezien. Mocht deze persoon onverhoopt wegvallen, dan kan de waarde van het bedrijf instorten.