Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Hoe bouw je een sterke teamspirit?

Hoe bouw je een sterke teamspirit?

Geplaatst in: algemeen, personeelszaken

Niemand zit graag op een eiland, vooral niet binnen een bedrijf. Iedereen in een organisatie heeft ergens weer hulp nodig van iemand anders, hetzij als onderdeel van de dagelijkse workflow maar ook bijvoorbeeld tijdens calamiteiten. Of het om de directeur gaat of de koffiejuffrouw, elk persoon in een organisatie moet zichzelf beschouwen als onderdeel van een team om het ​​bedrijf soepel te laten functioneren. Op het moment dat er een “Dat is mijn werk niet!” houding ontstaat, heb je de basis voor een disfunctionele organisatie.

Teamspirit is essentieel

De meeste moderne bedrijven zijn gestructureerd rondom teams. Zelfs diegenen met sterk geïndividualiseerde functies zoals grafisch ontwerp of redactiewerk hebben actieve samenwerking nodig tussen verschillende leden van de organisatie om een ​​eindproduct te laten ontstaan. Het is dan ook van cruciaal belang voor elk lid van de organisatie om het concept van teamwerk te begrijpen en zijn of haar werkzaamheden te beschouwen als onderdeel van een teaminspanning.

Hoe wordt een teamcultuur gevormd?

Het creëren van een goede teamcultuur in een bedrijf gaat niet vanzelf. Om effectief teams te bouwen, is het goed om de volgende zaken te onthouden:

Teamwerk is gebaseerd op de organisatiecultuur. Bedrijven die open en eerlijke communicatie stimuleren en interactie met werknemers bevorderen, hebben meer kans op goed teamwerk onder de medewerkers.

Teamspirit komt van de top. Het bouwen van effectieve teams met de juiste instelling komt van de hoogste niveaus van een organisatie. Door een traditionele piramidevormige organisatie platter te maken, kun je een omgeving scheppen die meer kans biedt op een juiste teamcultuur.

Mensen moeten in de cultuur passen. Sommige mensen zijn teamspelers en andere niet. Dat is gedeeltelijk een kwestie van persoonlijkheid en deels een kwestie van training. Eén persoon in de groep met een verkeerde houding kan de sfeer in het hele team ondermijnen. Het aannemen van mensen met de juiste eigenschappen voor teamwerk is cruciaal bij het creëren van effectieve teams.

Hoe alle neuzen dezelfde kant op te krijgen

Teams worden niet geboren, ze zijn gemaakt. Maar hoe kun je nu het beste een effectief team samenstellen? Een team waarin iedereen het zijn of haar taak vindt om mee te doen en bij te dragen aan de algehele groepsinspanning.

Laat iedereen weten wat de koers is.
Dit betekent dat werknemers deel moeten uitmaken van het strategische planningsproces en ervoor moeten zorgen dat ze de doelen begrijpen. Het is belangrijk dat elk teamlid achter het plan staat.

Houd het team als geheel verantwoordelijk voor resultaten.
Stel duidelijke team- en individuele verwachtingen vast. Zorg ervoor dat iedereen begrijpt dat het het resultaat is van het teamwerk dat telt. Baseer het beloningssysteem op het vermogen van het team om haar doelen te bereiken.

Houd communicatielijnen open.
Stimuleer eerlijke en open communicatie tussen teamleden en management. Los daarnaast onmiddellijk eventuele teamconflicten op. Vraag om ideeën en suggesties van teamleden over manieren om de doelen van het team beter te bereiken.

Houd het moreel hoog.
Teamleden functioneren het beste wanneer ook hun individuele bijdragen aan het team worden erkend. Dit leidt tot een versterking van de teamgeest tussen de individuele leden. Het daarnaast alle medewerkers laten beseffen dat ze deel uitmaken van één team, is het beste medicijn tegen een solitaire, bekrompen werkhouding.

Doe aan teamontwikkeling.
Door bewust te blijven werken aan teamontwikkeling ontstaat steeds meer inzicht in de bestaande groepsdynamiek en kan het team leren om ieders talenten beter te benutten.