Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Heeft jouw bedrijf al een noodplan?

Heeft jouw bedrijf al een noodplan?

Geplaatst in: algemeen

Een ongeval zit in een klein hoekje en een noodsituatie kan zelfs in de beste bedrijven voorkomen. Iemand wordt onwel, er ontstaat een brand of er is rookontwikkeling binnen de muren van het bedrijf. Welke stappen ga je nemen om deze gevaarlijke situatie goed onder controle te houden? Iedere noodsituatie vraagt om een specifieke aanpak en alle bedrijven in Nederland zijn dan ook wettelijk verplicht een noodplan gereed te hebben in geval van calamiteiten.  In dit noodplan moeten verschillende zaken duidelijk vermeld zijn om er zeker van te zijn dat mogelijke noodsituaties efficiënt en veilig opgelost worden. Onderdeel van het noodplan is bijvoorbeeld het hebben van verschillende vluchtroutes door middel van bijvoorbeeld brand- of kooiladders. Wat er nog meer in dit noodplan aangegeven moet zijn, lees je hier.

 1. De basis van een noodplan
  Een intern noodplan moet in basis een veiligheidsplan, een ontruimingsplan en een beveiligingsplan bevatten. In deze onderdelen worden specifieke zaken vastgelegd zoals de vluchtroutes, een plattegrond van de onderneming en de opstelling in geval van ontruiming.
 2. BHV
  In het noodplan moeten ook de aangewezen BHV’ers (bedrijfshulpverleners) aangegeven zijn en de commandostructuur van de bedrijfshulpverlening. Iedere organisatie moet meerdere medewerkers aanwezig hebben die getraind zijn om te handelen in geval van nood. Door meerdere medewerkers te kwalificeren als BHV’er heb je altijd voldoende mensen aanwezig om noodsituaties tot een goed einde te leiden. Naast het BHV personeel worden ook overige verantwoordelijkheden omschreven in het noodplan. Wie zorgt er voor de inwerktreding van het noodplan, wie heeft de leiding en wie is er verantwoordelijk voor de contacten met de autoriteiten?
 3. Afstemming met de omgeving
  Het noodplan moet ook een duidelijke afstemming hebben met de gemeentelijke rampenplannen en rampbestrijdingsplannen. Hierin wordt onder andere aangegeven welke verantwoordelijkheden en taken er zijn in samenwerking tussen het bedrijf en de gemeentelijke instanties in geval van een noodsituatie. Deze plannen beschrijven vaak calamiteiten op grotere schaal dan bijvoorbeeld een onwel geworden medewerker.
 4. Risico analyse
  Het noodplan moet ook praktische zaken omvatten zoals bijvoorbeeld een risicoanalyse en het omschrijven van de vluchtwegen. Waar moeten medewerkers zich verzamelen ter controle en zijn alle vluchtwegen vrij van obstakels en duidelijk aangegeven? Deze risicoanalyse wordt vaak uitgevoerd wanneer een bedrijfsnoodplan op een veilige manier getest is. Door eens in de zoveel tijd een noodsituatie na te spelen kom je er als bedrijf namelijk precies achter waar de eventuele knelpunten zitten en waar er ruimte is voor verbetering. Als onderdeel hiervan kan bijvoorbeeld ook het alarm maandelijks getest worden en kunnen blusmiddelen door een (professionele) instantie van buitenaf gecontroleerd worden op functioneren.