Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Den Haag investeert in werkgelegenheid

Den Haag investeert in werkgelegenheid

Geplaatst in: overheid, personeelszaken

Den Haag presenteerde onlangs haar begroting voor 2017 – 2020. Hierin werd helder dat de gemeente meer banen wil creëren. Daarom investeert de gemeente volgend jaar meer dan 100 miljoen in een doeltreffende werkgelegenheid en een krachtige economie. De werkeloosheid in de stad is nu nog altijd te hoog. Door dit initiatief kan de gemeente Den Haar haar woonlasten ook laag houden.

Financieel gezond

De burgemeester en wethouders hebben de begroting naar de gemeenteraad gestuurd. Hierin is de doelstelling geformuleerd om Den Haag financieel gezond te maken. Hiermee wordt tevens geprobeerd de woonlasten laag te houden. Den Haag staat namelijk in de top 3 van steden die de laagste woonlasten hebben. Zo kan de gemeente meer uitgeven aan nieuwe, duurzame investeringen die de stad aantrekkelijk maken voor ondernemers en bewoners. Meer banen worden zo verwezenlijkt. Op deze manier nemen de kansen dus toe.

Aan het werk

De gemeente voegt de daad bij het woord om de werkgelegenheid te stimuleren. Met een project om ruim 2000 individuen met een bijstandsuitkering aan werk te helpen, komt er een boost in de werkgelegenheid van de stad. Een deel van deze 2000 mensen kan terecht als facilitair medewerker, opzichter of beheerder bij gemeentelijke instellingen. Het programma Werk, Inkomen en Armoedebeleid bekrachtigd de inwoners, zodat zij zich staande weten te houden in de maatschappij. Impuls Werkgelegenheid en het wijkbanenplan zijn twee andere projecten die de ambitie hebben om de werkgelegenheid op te krikken. Werkgelegenheid is er al volop, maar toch blijft het lastig de grote groep bijstandsgerechtigden aan een vaste aanstelling te helpen. De werkgelegenheid is voortvarend, levendig en omvat veel branches, als we op internet zoeken naar vacatures in Den Haag. Door de investering voor de komende jaren zullen er dus nog meer mogelijkheden ontstaan om een functie als werknemer te bemachtigen.

Investeren

De gemeente Den Haag heeft uitspraak gedaan over de financiële situatie van de stad. ‘Financieel gezond’ was een term die gecommuniceerd werd. Den Haag blijkt financieel gezond, maar dit niveau kan hoger. Verbetering is dus noodzakelijk. De gedachte om de stad aantrekkelijker te maken is geen vreemde overweging. Het mooier maken van openbare ruimten en bijvoorbeeld het aanleggen van duurzame fietspaden is een investering die op een directe manier meer werk creëert, omdat deze werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd. Ook financiële middelen besteden aan bedrijfstakken als vrede & recht en toerisme zorgen voor het tot stand komen van meer banen. Echter heeft dit nog een ander effect. Door de stad aantrekkelijk te maken, zullen startende bedrijven en gevestigde ondernemers zich ook sneller vestigen in de stad. Dit fenomeen resulteert dan ook weer in de komst van meer banen. De investering zoals geformuleerd in de begroting beloofd dus een flinke groei in werkgelegenheid, verbetering van de stad en het verhogen van de levensstandaard.

Langere termijn

Organisaties met vernieuwende ideeën krijgen zodoende de kans zich te ontplooien en werkeloze bewoners krijgen de mogelijkheid om een functie te betrekken. De investering van ruim 100 miljoen is dus een stevige impuls voor de stad. Het komend jaar gaat de gemeente in gesprek met instellingen, bedrijven en bewoners om de groei op lange termijn vast te stellen. Met deze begroting is in elk geval een zeer interessante stap in de goede richting gezet.