Home » Ondernemersnieuws » innovatie » Groeiend aantal ondernemingen innovatiever

Groeiend aantal ondernemingen innovatiever

Geplaatst in: innovatie

Waar Nederland jarenlang internationaal achterliep op innovatief ondernemerschap, lijkt er in 2011 een kentering te hebben plaatsgevonden. Van alle ‘nieuwe ondernemers’ zegt meer dan de helft een product aan te bieden dat nieuw is voor de klanten, zo valt te lezen in de Global Entrepreneurship Monitor 2011 (GEM). Ook zeggen meer ondernemers een product op de markt te brengen dat concurrenten niet of nauwelijks aanbieden.

Vooral meer Nederlandse vrouwen actief als nieuwe ondernemer
In dit GEM-onderzoek is het hoogste percentage nieuwe ondernemers in Nederland gemeten sinds 2001. In 2011 bedroeg het aandeel nieuwe ondernemers 8,2% van de volwassen Nederlanders. In 2010 was dit nog 7,2%. Binnen de groep van hoogontwikkelde economieën die aan GEM meedoen, duldt Nederland alleen Australië en de Verenigde Staten voor zich. Het blijkt dat vooral Nederlandse vrouwen actiever zijn geworden in het opstarten van een bedrijf of als eigenaar/manager van een pas opgericht bedrijf. Het percentage Nederlandse volwassenen dat goede mogelijkheden ziet om een bedrijf te starten ligt op het hoogste niveau sinds 2002 (namelijk 48%). Tevens zijn de intenties onder Nederlanders tot ondernemerschap in het afgelopen jaar flink toegenomen, van 7,1% in 2010 tot 9,8% in 2011.

Stijging aantal ondernemers in markten met weinig of geen concurrentie
Ondernemers hebben de keuze nieuwe markten te betreden (met geen of weinig concurrentie) of op bestaande, afgebakende markten (met forse concurrentie). Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemers beide markten ongeveer even vaak betreden. In 2011 besloot 51% van de nieuwe ondernemers markten te bedienen met geen of weinig concurrentie; dit was in 2010 nog 43%. Het blijkt dat vooral innoverende ondernemers (die nieuwe producten, diensten, of technologieën introduceren) actief zijn in markten met weinig of geen concurrenten. Ook zoeken ondernemers met hoge groeiverwachtingen zulke markten vaker op dan ondernemers met lage groeiverwachtingen.

Een op de vijf ondernemende werknemers wil een bedrijf starten
Het onderzoek verschaft ook inzicht in het aantal ondernemende werknemers. Dit aantal is in Nederland relatief hoog in vergelijking met andere EU-landen. In totaal heeft 7,9% van alle werknemers in 2011 een leidende rol in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten voor zijn of haar werkgever. Zulke activiteiten blijken vaker in grote bedrijven ontplooid te worden dan in kleine bedrijven. Ondernemende werknemers zijn vooral hoog opgeleide mannen en hebben een hoog inkomen. De persoonlijkheidskenmerken van ondernemende werknemers komen meer overeen met die van zelfstandige ondernemers dan van andere werknemers. Zo zijn veel ondernemende werknemers van mening dat zij de kennis, expertise en vaardigheden bezitten om een bedrijf op te richten. Maar liefst een vijfde van alle ondernemende werknemers is van plan binnen de komende drie jaar een bedrijf te beginnen.