Home » Ondernemersnieuws » overheid » Gemeenten laten zzp’ers links liggen

Gemeenten laten zzp’ers links liggen

Geplaatst in: overheid

Gemeenten doen te weinig zaken met zzp’ers. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ZZP’ers in beeld’ dat de KvK Rotterdam op 24 april heeft gepubliceerd. Gemeenten zijn vaak verrast over het grote aantal zzp’ers dat in hun gebied woont en werkt. Zij doen dan ook nauwelijks zaken met lokale zzp’ers.

Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten meer aandacht moeten geven aan de bedrijfshuisvesting van zzp’ers. Bijna een vijfde van alle zzp’ers zoekt naar andere huisvesting in de eigen gemeente. Het gaat daarbij niet alleen om flexibele kantoorruimte. Ook kleine werkplaatsen zijn gewenst en bedrijfsverzamelgebouwen die samenwerking eenvoudiger maken. Verder willen zzp’ers gemakkelijker meedoen aan aanbestedingen van de overheid. Nu ervaren ze nog hoge drempels. “Er hoeft maar één Anton Philips tussen die zzp’ers te zitten en de toekomst van de gemeente is veilig, ” zegt Jos van der Vegt, voorzitter Kamer van Koophandel Rotterdam. “Ook Philips begon met zijn gloeilampen in een schuurtje.”

Bij Kamer van Koophandel Rotterdam staan nu ruim 90.000 zzp’ers ingeschreven. Dat is bijna 70 procent van het totale aantal actieve ondernemingen in de regio Rijnmond, Drechtstreek en Gouda. In heel Nederland groeide het aantal zzp’ers in de afgelopen vijftien jaar van 400.000 naar circa 800.000.

Kamer van Koophandel Rotterdam heeft inmiddels in 8 (deel)gemeenten de wensen van zzp’ers samen met de gemeenten in kaart gebracht. De uitkomsten leiden niet alleen tot nieuwe netwerken van zzp’ers, maar ook tot nieuwe maatregelen van de gemeenten. Diverse gemeenten onderzoeken inmiddels de mogelijkheden voor flexibele huisvestingsmogelijkheden voor zzp’ers.

Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen onder meer voor meer welvaart, hogere arbeidsparticipatie, meer arbeidsproductiviteit, meer flexibiliteit, minder overcapaciteit. Kleine bedrijven dragen relatief veel bij aan meer werkgelegenheid en meer commercialisering van innovatie.
Maar er zijn ook keerzijden. De tarieven van zzp’ers staan onder druk door de economische crisis. Slechts de helft van de zzp’ers heeft zich verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en hun pensioenopbouw is vaak onvoldoende.

Meer aandacht van gemeenten voor de economische betekenis van zzp’ers is belangrijk, niet alleen omdat sterke zzp’ers geen beroep doen op een uitkering, maar ook omdat tussen zzp’ers groeiers zitten die zorgen voor nieuwe werkgelegenheid. Compleet programma voor zzp’ers.

De Kamer van Koophandel Rotterdam presenteert naast de resultaten van het onderzoek ook een nieuw compleet programma voor zzp’ers in de regio: van persoonlijke adviesgesprekken en individuele coaching tot grote bijeenkomsten om zzp’ers zich te laten verenigen. De presentatie van het rapport en het nieuwe programma vindt vanavond plaats in aanwezigheid van zo’n 150 zzp’ers tijdens de fotomanifestatie ‘Zzp’er laat je zien’. De ondernemers krijgen tips en trucs aangereikt om nieuwe opdrachten binnen te halen (waaronder gezamenlijk aanbesteden) en contacten te leggen.