Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Gehoorbescherming op de werkvloer

Gehoorbescherming op de werkvloer

Geplaatst in: algemeen

Ondernemers willen natuurlijk dat zijzelf en eventuele medewerkers veilig kunnen werken. Zo wordt er meestal wel aandacht besteed aan verkleining van het valgevaar, en het voorkomen van rugklachten door het tillen van zware dingen. Maar wordt er vaak in een luidruchtige omgeving gewerkt? Bijvoorbeeld in de bouw met machines die een hoop geluid produceren? Dan is de kans op slecht horen als gevolg van lawaai erg groot. Lawaaislechthorendheid is een van de meest voorkomende beroepsziekten, dat vaak leidt tot ernstige medische en maatschappelijke consequenties. Hoe je het kunt voorkomen? Met goede gehoorbescherming.

Verschillende vormen van gehoorbescherming

Er zijn diverse manieren om het gehoor te beschermen tegen harde geluiden op de werkvloer. Erg populair zijn de  traditionele oorkap en de disposable oordop. Deze laatste biedt geen goede bescherming doordat ze vaak verkeerd in het oor ingebracht worden. Hierdoor is er sprake van onvoldoende demping waardoor gehoorschade kan ontstaan. Daarnaast zijn ze ook nog eens niet erg hygiënisch, met gezondheidsklachten als gevolg. Met oorkappen is een demping van meer dan 30 dB(A) mogelijk. Passieve gehoorkappen kunnen echter ook weer gevaarlijke situaties opleveren door verkeerd gebruik. Wanneer men anderen niet goed kan verstaan, worden ze namelijk vaak (tijdelijk) afgezet. Peltor gehoorbescherming voorkomt dit, doordat schadelijke geluiden worden gedempt maar stemgeluid prima te horen blijft.

Communicatie blijft mogelijk

Moet je wel blijven kunnen communiceren met je medewerkers, of geldt dat voor hun onderling? Met of zonder gehoorbescherming moet je elkaar binnen de afstand van een meter goed kunnen blijven verstaan. Gaat het om een grote afstand, dan het raadzaam om gebruik te maken van gehoorbescherming met radio. Medewerkers kunnen zo snel en efficiënt met elkaar overleggen, wat de productiviteit ten goede komt. Gehoorbescherming met radio wordt ook door medewerkers zelf erg gewaardeerd, omdat ze het idee hebben in beter contact met de werkvloer te staan. Daarnaast vinden ze het fijn om naar hun favoriete muziek te kunnen luisteren tijdens het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Wanneer moet je als ondernemer zorgen voor gehoorbescherming?

Om te voorkomen dat mensen gehoorbeschadiging oplopen tijdens en door hun werk, is wettelijk vastgelegd wanneer gehoorbescherming verplicht is. Er zijn diverse regels opgesteld waar je als ondernemer goed van op de hoogte moet zijn. Zo begint het gevaar voor lawaaislechthorendheid bij 80 dB(A). Is er sprake van harder geluid, dan moet er gehoorbescherming beschikbaar zijn. Bij twee keer zoveel vermogen wordt het geluid 3 dB(A) harder. Bij een geluidsvolume van 83 dB(A) mag er nog maar vier uur per dag zonder gehoorbescherming gewerkt worden. Gedurende de overige vier uur mag geen hoog geluidsniveau meer voorkomen. Als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A) is gehoorbescherming verplicht.