Home » Ondernemersnieuws » zzp » Geen AOV, wel bewust van risico’s

Geen AOV, wel bewust van risico’s

Geplaatst in: zzp

Ruim 4 op de 10 zzp’ers (42,2%) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar zijn zich wel bewust van de risico’s. De helft van deze groep is wel bereid zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar tegen een relatief lage premie. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 969 zzp’ers in opdracht van Aegon. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel meer zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Het aantal bewust AOV-loze zzp’ers is gelijk gebleven. Het percentage zzp’ers die de AOV in overweging nemen is licht gedaald met 3%.

Wanneer wél een AOV?

Iets meer dan de helft van de bewust AOV-loze zzp’ers (21,6% van het totale aantal zzp’ers) wil zich wel tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren en zijn bereid gemiddeld €52,10 per maand te betalen. Dat is fors minder dan de zzp’ers die een AOV overwegen (€104,83) en zzp’ers die al over een AOV beschikken (€237,25).

Wat verwacht de zzp’er?

In ruil voor de relatief lage gemiddelde premie van €52,10 per maand verwacht de bewust AOV-loze zzp’er gemiddeld 47,5% van de huidige bruto jaaromzet te ontvangen. Dit komt neer op een uitkering van €23.449,21 per jaar. De zzp’ers die een AOV overwegen verwachten een uitkering van 62,7% van de huidige bruto jaaromzet. Dit komt neer op €31.322,14 per jaar tegen een gewenste gemiddelde premie van €104,83. Zzp’ers die al over een AOV beschikken verwachten een uitkering van 58,3% van de huidige bruto jaaromzet in ruil voor de gewenste gemiddelde premie van €237,25. Die uitkering komt neer op €44.191,84 per jaar.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 969 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).