Home » Ondernemersnieuws » overheid » Fusie KvK en Syntens levert 80 miljoen op

Fusie KvK en Syntens levert 80 miljoen op

Geplaatst in: overheid

Per 1 januari 2014 worden de Kamer van Koophandel Nederland, de Regionale Kamers van Koophandel en Stichting Syntens samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de eindverantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Het wetsvoorstel hiervoor zal binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De fusie leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers en de sluiting van circa 25 kantoren, hetgeen tot een jaarlijkse besparing van €80 miljoen zal leiden. Deze eerder aangekondigde reorganisatie is het gevolg van de invoering van het Digitale Ondernemersplein onder het Kabinet Rutte I.

Ingrijpende reorganisatie
Circa 25 kantoren zullen gesloten worden en het aantal fte’s zal afnemen van circa 2230 in 2012 naar 1495 in 2014. Dit leidt naar verwachting tot het herplaatsen van 300 à 400 medewerkers. Er zullen maximale inspanningen worden gedaan om deze medewerkers binnen de nieuwe organisatie te herplaatsen dan wel te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. De samenvoeging moet leiden tot een besparing van circa 80 miljoen euro.

Digitale Ondernemersplein
Met de integratie van de Kamers van Koophandel en Syntens wordt de wens van het kabinet voor een fundamentele nieuwe inrichting van de dienstverlening aan ondernemers doorgevoerd: het Digitale Ondernemersplein. Het Digitale Ondernemersplein is één digitaal loket voor alle ondernemers. Ondernemers kunnen daar niet alleen terecht voor alle informatie, voorlichting en advies over starten, ondernemen, internationale handel en innovatie, maar ook voor allerlei andere overheidszaken en transacties zoals registratie, belastingen, subsidies en vergunningen. De Kamer van Koophandel gaat dit Digitale Ondernemersplein ontwikkelen en beheren. Het is de bedoeling dat alle voor ondernemers relevante publieke dienstverleners, en in een latere fase mogelijk ook op ondernemers gerichte private organisaties, aansluiten op dit Digitale Ondernemersplein. Daarnaast komen er fysieke Ondernemerspleinen waar aanvullende dienstverlening plaatsvindt.

(Bron: persbericht KvK)

Voor u oordeelt, lees ook even het bericht dat we eerder schreven over ‘De ondernemerspleinen‘.