Home » FNV: “Jacht op zzp’er geopend”

FNV: “Jacht op zzp’er geopend”

nursingDe FNV heeft zicht lange tijd niet veel gelegen laten liggen aan het lot van zelfstandigen. Zij waren immers geen werknemer en daar viel in het circus rond de CAO-onderhandelingen niet veel eer aan te behalen. Maar nu de zzp’er een steeds groter deel van het werkende deel van de samenleving inneemt, zijn de vakbondsmensen alert. En bewaken nu bijvoorbeeld het lot van de velen in de zorgsector die -vaak door economische omstandigheden gedwongen- de keuze maken voor het eenpitterbestaan. Op de site van de FNV lezen we dit bericht dat we integraal hebben overgenomen:

‘De Belastingdienst bestrijdt, conform het kabinetsbeleid, schijnconstructies en schijnzelfstandigheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil hiermee voorkomen dat er tegen lage tarieven, vaak onder het minimumloon, wordt gewerkt. Dat leidt, volgens het ministerie, tot een race naar de bodem en veroorzaakt oneerlijke concurrentie. In het Sociaal Akkoord is daarom afgesproken dat moet worden voorkomen dat zzp’ers voor minder dan het minimumloon werken.

VAR-verklaring kwijt
Op dit moment is de Belastingdienst intensiever bezig met de uitvoering van het Sociaal Akkoord. Met name in de sector zorg en in het hoger beroepsonderwijs lijkt deze aanpak echter averechts te werken. Honderden zorgzelfstandigen zitten van de ene op de andere dag zonder werk, omdat de Belastingdienst hun VAR-verklaring heeft ingetrokken. Met name in de zorgsector wordt het werken via een bemiddelingsbureau al jarenlang gedoogd en is het vaak niet mogelijk te werken buiten een bemiddelingsbureau om.

De meeste zorgprofessionals, die werken via bemiddelingsbureaus, krijgen nu een brief thuis waarin staat dat zij hun VAR-verklaring, en daarmee hun werk, kwijt zijn. De verhalen die wij van zzp’ers horen, over wat dit voor hen betekent, zijn schrijnend. De vaste lasten lopen door, je weet niet waar je aan toe bent en ook niet hoe lang het gaat duren voordat er een oplossing is gevonden. Het is helaas niet uitgesloten dat er meer zzp’ers zullen volgen.

Beleidsmatige aanpak ontbreekt
Dat er nagedacht moet worden hoe dit anders kan is duidelijk. Dat zelfstandigen, die altijd hard gewerkt hebben, nu zomaar op straat komen te staan, zonder beleidsmatig te werken aan goed opdrachtgeverschap, gaat ons te ver.

Waarom richten de Belastingdienst en het kabinet zich op de zzp’er en niet op de opdrachtgever? Op deze manier werkt het Sociaal Akkoord averechts. De aanpak van schijnconstructies is prima, maar ondernemende zzp’ers mogen daar niet de dupe van worden.

Bewust zelfstandig ondernemen
FNV Zelfstandigen maakt zich al jarenlang hard voor bewuste zelfstandig ondernemers en voert lobby voor goed opdrachtgeverschap, onder andere door verbeterpunten aan te brengen in politiek Den Haag. Het blijft nodig dat wij dit lobbywerk voortzetten voor de zzp’er die wél bewust onderneemt.’

Tja. Wij denken: waarom hebben de zogenaamde zzp’ers (die toch ‘ondernemers’ moeten zijn) ineens problemen met hun VAR? Zijn dit wel ondernemers? Een ondernemende zzp’er die geen VAR-verklaring krijgt, dat lijkt een contradictio in terminus. Uw reactie is welkom.