Home » Ondernemersnieuws » algemeen » ‘Faillissementswetgeving moet op de schop’

‘Faillissementswetgeving moet op de schop’

Geplaatst in: algemeen

De Nederlandse faillissementswetgeving moet nodig op de schop, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW. Bedrijven zouden makkelijker een doorstart moeten kunnen maken. ‘Nu komt surseance van betaling vaak neer op een doodvonnis’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Faillissementen zijn niet altijd te vermijden en kunnen het kaf van het koren scheiden, maar een onnodig faillissement leidt tot kapitaalvernietiging.’

In het Nederlandse systeem kan één onwillige schuldeiser een herstructureringsplan van een bedrijf in problemen dwarsbomen. In het buitenland kan de rechter zo’n schuldeiser dwingen akkoord te gaan als driekwart van de overige schuldeisers instemt met het plan.

Zo’n systeem zou ook in Nederland kunnen worden ingevoerd, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. Als een meerderheid van de schuldeisers voor een akkoord is, en de rechter heeft getoetst of de schuldeisers daarmee beter af zijn dan met een faillissement, moet een dwangakkoord mogelijk zijn.