Home » Ondernemersnieuws » mobiliteit » Efficiënter werken begint met het verzamelen van data

Efficiënter werken begint met het verzamelen van data

Geplaatst in: mobiliteit

Efficiëntie is een belangrijke factor binnen een bedrijf. Het werk moet gedaan worden, en liefst zo goed, maar ook zo snel en efficiënt mogelijk. Tijd is geld, en in een wereld waarin het als bedrijf al lastig genoeg is om het hoofd boven water te houden, steek je dat geld liever in investeringen die het bedrijf nog succesvoller kunnen maken, dan in tijd waarin geen werk wordt gerealiseerd. Het is dus zaak om het werk dat de medewerkers verrichten zo effectief mogelijk te laten verlopen, en goed te bekijken waar tijd kan worden bespaard. Om dat te doen is het belangrijk om steeds goed inzicht te hebben in hoe de werkuren besteed worden.

Van hot naar her: zonde van de tijd

Iedereen die een bedrijf heeft waarbij medewerkers een deel van hun tijd buiten de deur werken, merkt dat het inplannen van deze tijd vaak efficiënter kan. Hiermee kan er ook veel winst behaald worden. Het is namelijk verre van efficiënt om op een dag eerst van Utrecht naar Zeeland, vervolgens naar Groningen en hierna nog naar Zuid-Limburg te rijden, om vervolgens binnen werktijd nog terug te moeten rijden naar Utrecht. Nu is dit een extreem voorbeeld, maar medewerkers die veel onnodige kilometers afleggen zijn zeker geen uitzondering.

Niet altijd is het voor een werkgever of zelfs een werknemer goed inzichtelijk hoeveel van de tijd niet efficiënt wordt besteed doordat er onnodig veel kilometers worden afgelegd. Een goede kilometerregistratie waarbij duidelijk te zien is wanneer welke ritten gemaakt zijn, kan hier goed bij helpen. Niet alleen is een dergelijke rittenregistratie veelal verplicht voor de Belastingdienst, het kan ook helpen om een bedrijf de tijd effectiever te laten benutten.

Minder in de auto, meer aan het werk

Wanneer blijkt dat medewerkers wel erg veel tijd in hun auto doorbrengen, en daardoor minder vaak en lang op een locatie aan het werk zijn dan zou worden gehoopt, kan er worden gekeken hoe dit komt. Wordt het werk centraal ingepland, en wordt hierbij wel goed rekening gehouden met de slimste routes? Of maken alle medewerkers misschien hun eigen planning, en zou het veel slimmer zijn om dit juist centraal plaats te laten vinden? Op die manier kunnen bijvoorbeeld ritten in een bepaalde regio allemaal door dezelfde medewerker worden uitgevoerd. Op die manier worden er een stuk minder onnodige kilometers afgelegd, waardoor er minder tijd in de auto, en meer tijd op locatie kan worden doorgebracht. Gunstig, want tijd op locatie levert het bedrijf vaak iets op, tijd in de auto doorgaans niet.