Home » Ondernemersnieuws » overheid » Eerste 25 uittreksels handelsregister gratis?

Eerste 25 uittreksels handelsregister gratis?

Geplaatst in: overheid

Dat ondernemers zich eraan ergeren dat ze voor ieder uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel moeten betalen, is genoegzaam bekend. Goed nieuws voor hen. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer verteld (medegedeeld heet dat) dat hij ‘voornemens is’ om er nog dit jaar voor te zorgen dat bedrijven jaarlijks gratis 25 uittreksels mogen opvragen. Dat zou een eerste aanzet zijn om de data waarover de KvK beschikt ‘open data’ te maken. We schreven er eerder over naar aanleiding van een onderzoek door Open State. Minister Kamp meldt nu aan de Kamer:

Mede op basis van de beide rapporten kom ik tot het voornemen om binnen een jaar invulling te geven aan het meer drempelvrij aanbieden van informatie uit het HR. Mijn voorstel betreft de ontsluiting van alle geanonimiseerde digitale HR-gegevens, (gegevens waardoor een individuele onderneming niet is te identificeren zoals KvK-nummer, bedrijfsnaam, straatnaam en huisnummer en postcode) die wekelijks geactualiseerd worden. Deze dataset biedt de mogelijkheid voor partijen om visualisaties en doorsnedes te maken, analyses uit te voeren voor onder andere benchmarking, strategie en beleid en om verbanden te leggen met andere bronnen. Dit wordt aangevuld met gratis inzage voor alle ondernemers in hun eigen gegevens. Tevens worden ondernemers in staat gesteld om jaarlijks maximaal 25 uittreksels gratis in te zien. Dit leidt tot lastenverlichting, waarvan naar mijn mening alle ondernemers kunnen profiteren.

Blijft voorlopig nog even de vraag hoe de minister aan het aantal van 25 komt en waarom het allemaal zo anoniem moet. Als je data koopt, is het toch ook inclusief bedrijfsnaam en adres? Schijnt iets met de privacywetgeving van doen te hebben. Maar wie het weet, mag het hieronder bij de reacties melden. Bedrijven met geld hebben nu dus nog steeds een voordeel ten opzichte van arme starters die de gegevens willen gebruiken voor hun marktonderzoek. Maar laten we niet al te nukkig doen: het is een stap voorwaarts.