Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » Een slimme investering voor je bedrijf

Een slimme investering voor je bedrijf

Geplaatst in: duurzaamheid, mobiliteit

De energietransitie, het is onvermijdelijk, je wordt ermee geconfronteerd. Dan is het slim jezelf nu alvast te oriënteren op wat de mogelijkheden zijn die bij jouw bedrijf passen. Transport- of vervoerskosten vormen een grote kostenpost, dus ben je al overgestapt op elektrisch rijden of staat het in de planning het wagenpark onder handen te nemen, ontdek dan hoe het praktischer, slimmer en goedkoper kan door het afsluiten van een laadpaal abonnement; alles voor elkaar zonder kopzorgen en altijd op de toekomst voorbereid.

Meebewegen met de energietransitie

Energietransitie betekent niet meer dan het overgaan van fossiele brandstoffen naar volledig groene voorzieningen. Elektrisch rijden is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Laadpalen zijn inmiddels een bekend verschijnsel geworden in het straatbeeld. Je ziet ze bij bedrijven, bij parkeerplaatsen, in garages, bij woningen, op werkplaatsen, er zijn speciale laadstations langs wegen. Eigenlijk overal waar geparkeerd en dus geladen kan worden kom je ze tegen.

Innovaties aangaande het laden en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn volgen elkaar in rap tempo op. Voor een bedrijf is een laadpaal abonnement dan ook een echte toegevoegde waarde. Het creëert toegankelijkheid voor iedereen die elektrisch rijdt en geeft een sterk signaal af naar zakelijke relaties. Duurzaam investeren is verantwoordelijkheid nemen met je blik gericht op de toekomst.

Alles-onder-een-dak abonnement

Een laadpaal abonnement staat voor ontzorgen, een prettig woord wanneer je besluit de mobiliteit af te stemmen op elektrisch rijden, want bij verduurzamen komen behoorlijk wat kosten om de hoek kijken. Denk aan investeringen in installaties, de uitvoering, het op de hoogte blijven en toepassen van de nieuwste technologieën. Met een laadpaal abonnement worden al deze zaken uit handen genomen en krijg je het onderhoud en de service erbij. Het hele traject wordt namelijk door hetzelfde bedrijf uitgevoerd. Het is een alles-in-één abonnement waarmee je betaalbaar verduurzaamt, zodat het bedrijf toekomstbestendig is.

Gegarandeerd groene stroom

Met een laadpaal abonnement neem je groene stroom af. Dat wil zeggen stroom opgewekt uit wind- of zonneparken, biomassa en water. Alle Nederlandse stroomleveranciers bieden deze groene stroom aan. Technologieën staan voortdurend onder druk en om continue gebruik te kunnen maken van de laatste ontwikkelingen en op die manier het maximale uit de verduurzaming te halen zijn investeringen nodig. Het laadpaal abonnement neemt ook die kosten van je over. Voor een klein bedrag per maand kun je altijd groen laden tegen de beste voorwaarden en volgens de nieuwste methoden. Op die manier wordt het niet alleen haalbaar, maar is het ook praktisch gezien voordeliger om als bedrijf aan het energieakkoord tegemoet te komen.

Positief signaal

Laadpalen op de parkeerplaats, in de parkeergarage of op het werkterrein van het bedrijf geven een signaal af naar de omgeving. Ze maken duidelijk dat je bezig bent met de toekomst, dat duurzaamheid je aandacht heeft en dat je bereid bent daar wat voor te doen. Met andere woorden, het imago krijgt een flinke boost van het laadpaal abonnement. Je werkt openlijk mee aan het verminderen van de CO2 uitstoot en de versnelling van de vergroening van de mobiliteit. Het laadpaal abonnement houd je up-to-date en geeft je bewust ruimte dat te doen waar het uiteindelijk allemaal om gaat: ondernemen.