Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Een overbelast elektriciteitsnet – wat doe je ertegen?

Een overbelast elektriciteitsnet – wat doe je ertegen?

Geplaatst in: algemeen

Als ondernemer houd je elke dag het nieuws bij en probeer je zo goed mogelijk in te springen op kansen en uitdagingen. Een van de grootste problemen van de komende tijd is netcongestie. Dat houdt in dat de netcapaciteit niet voldoende is en het elektriciteitsnet overbelast raakt. Al jaren geven netbeheerders aan dat het zo niet verder kan. Veel ondernemers krijgen te maken met lange wachttijden om hun bedrijven aangesloten te krijgen. Ben je een ondernemer die van plan is zijn bedrijfsactiviteiten te verduurzamen, dan loop je tegen een aantal praktische problemen op. Je bent van plan om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken. Heb je een overschot, dan lever je dit terug aan het net en krijg je daar een vergoeding voor. Netcongestie kan echter roet in het eten gooien.

Zelf oplossen of samenwerken met collega-ondernemers?

Je hebt verschillende maatregelen genomen om je bedrijfsvoering zo groen en duurzaam mogelijk te maken. Niet alleen omdat je kansen ziet, maar ook omdat je steeds meer merkt dat je afnemers dit van je verlangen. Je hebt optimaal gebruik gemaakt van de grootte en de ligging van je bedrijfspand en op je daken zonnepanelen laten monteren. De opgewekte energie op zonnige dagen gebruik je zoveel mogelijk zelf. Dit is aantoonbaar lucratief voor je. Nu je van plan bent om uit te breiden merk je dat het steeds moeilijker wordt om op zonnige dagen zonne-energie terug te leveren aan het net. Daardoor wordt de terugverdientijd van je investering langer en daar zit je niet op te wachten. Collega-ondernemers op je industrieterrein lopen tegen hetzelfde aan. Wellicht is het verstandig om je zonnepanelen te koppelen aan een thuisaccu. Dat is meestal een lithium-ion-accu waarin je zelf opgewekte energie opslaat, om het op een later tijdstip in te zetten. Dit kun je in je eentje regelen, maar waarom zou je het niet samen doen met andere ondernemers?

Op een slimme manier duurzaam ondernemen

De laatste tijd ontstaan er verschillende slimme initiatieven op verschillende industrieterreinen. Ondernemers weten elkaar te vinden en maken onderling afspraken over energieverbruik. Zo kun je elkaars piekuren beter afstemmen, zodat je zeker weet dat je altijd over voldoende stroom beschikt. En je kunt dus afspreken maken over de opslag van energie in thuisaccu’s, zodat meerdere ondernemers tegelijkertijd kunnen profiteren. In het Brabantse Veghel zijn ondernemers zo ver dat ze plannen hebben gemaakt voor een eigen netwerk, waar windenergie, zonnepanelen, li-ion-accu’s en op termijn waterstof gaan zorgen voor een grotere energieonafhankelijkheid.

Voor- en nadelen van li-ion-accu’s

Er zijn meerdere goede redenen om overtollige energie opslaan in een lithium-ion-accu:

  • Een voordeel van li-ion-accu’s is dat ze duizenden laadcycli meegaan, zonder dat hierbij geheugeneffect optreedt.
  • In tegenstelling tot andere soorten accu’s, zoals loodzuuraccu’s, kun je een lithium-ion-accu zonder problemen tussentijds bijladen
  • Een lithium-ion-accu heeft een bijzonder grote opslagcapaciteit en levert een hoge stroomsterkte. Hierdoor kun je ook energieverslindende machines moeiteloos laten draaien.

Naast voordelen kennen li-ion-accu’s ook een aantal nadelen, die gelukkig goed te ondervangen zijn. Ten eerste is lithium van nature een zeer reactieve stof. Bij beschadiging of verkeerd gebruik van een lithium-ion-accu kan dit zorgen voor een zogenaamde thermal runaway. Dan wordt de accu steeds heter, totdat hij vlam vat. Een lithium-ion-accu die vlam vat, is erg moeilijk te blussen. Ook kan hij lange tijd blijven smeulen, met kans op een nieuwe ontbranding.

Accu’s mogen niet te koud, maar ook zeker niet te warm worden opgeslagen. Dit stelt eisen aan de plek waar je je accu’s wil opslaan. Li-ion-accu’s worden vanwege de mogelijke risico’s ingedeeld onder de gevaarlijke stoffen.

Waar moet je op letten als je lithium-accu’s gaat gebruiken?

Als je in een bedrijfstak werkt waar het hanteren van gevaarlijke stoffen meer regel dan uitzondering is, zul je ongetwijfeld ervaren veiligheidsdeskundigen in kunnen zetten. Is dit niet het geval, dan is het verstandig om je risico-inventarisatie aan te passen. De adviezen in het bijbehorende plan van aanpak zul je dan goed moeten opvolgen. In de PGS 37-1 en 37-2 vind je alle richtlijnen voor het gebruik en de opslag van lithium-ion-accu’s. Als je van plan bent te verduurzamen met behulp van deze accu’s, is het belangrijk om deze voorschriften na te leven.