Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Eén op de vijf Nederlanders leeft op te grote voet

Eén op de vijf Nederlanders leeft op te grote voet

Geplaatst in: algemeen

geen geldEén op de vijf Nederlanders (22%) geeft meer geld uit dan dat er maandelijks binnenkomt. Dit blijkt uit het jaarlijkse European Consumer Payment Report, een onderzoek onder 1.000 Nederlandse consumenten door credit managementorganisatie Intrum. Maandelijks komt deze overschrijding neer op een gemiddeld bedrag van 205 euro en dat betekent een overschrijding van 13 procent per maand.


Bijna de helft (44%) geeft aan dat er dit jaar minder geld beschikbaar is na het betalen van de vaste lasten ten opzichte van vorig jaar. Maar er is ook een zichtbare verschuiving in de betaalmoraal van Nederlandse consumenten.

Buffers smelten weg, terwijl overzicht zoek is

Ruim 31 procent van de Nederlanders geeft aan slechts één maandinkomen of zelfs minder als buffer beschikbaar te hebben. Ondanks de bijna lege spaarrekening, is voor veel consumenten de verleiding groot om boven hun stand te leven. Ruim een derde (39%) van de Nederlanders is bijvoorbeeld verbaasd hoe abonnementen maandelijks in de papieren kunnen lopen zonder dat ze het doorhebben. Consumenten zeggen ook minder zicht te hebben op hun korte termijn leningen (13%) en een kwart (24%) geeft aan het lastig te vinden om hun ‘buy now, pay later’ aankopen bij te houden.

Bedrijven zijn de dupe

Bedrijven zijn steeds vaker de dupe van de verschuiving in betaalmoraal bij consumenten. Een vijfde van de consumenten zegt minder schuld te voelen bij het overslaan of later betalen van een rekening. Dit resulteert erin dat ruim de helft (58%) van de Nederlandse organisaties hun leveranciers niet meer op tijd kunnen betalen en zelf in betalingsproblemen komen. Veel consumenten blijven ook gaten met gaten dichten. Ruim 16 procent zegt een lening of de creditcard te hebben gebruikt voor het betalen van rekeningen.

Hoewel consumenten er bewust voor kiezen rekeningen niet of te laat te betalen, verwachten ze wel coulance van de bedrijven. Een derde zegt dat ze geen negatieve gevolgen verwachten wanneer ze rekeningen te laat betalen. Bijna 60 procent van de consumenten vindt zelfs dat, in tijden van recessie, ze meer recht hebben op flexibiliteit en ondersteuning vanuit bedrijven en de overheid bij het betalen van hun rekeningen.

Guy Colpaert, Managing Director bij Intrum Benelux “Het is schokkend om te zien dat zo’n groot deel van onze bevolking boven hun inkomen leeft. De spannende economische tijden laten zien dat iedere euro minder waard wordt en dat vraagt een gedragsverandering. Het is voor consumenten niet vol te houden om lang boven hun stand te leven. Het is belangrijk dat consumenten hun uitgavenpatroon onder controle krijgen. Doen ze dit niet, levert dat vroeg of laat problemen op. Voor bedrijven is het van belang om in gesprek te zijn en blijven met hun klanten/consumenten om betalingsproblemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.”

Over het European Consumer Payment Report

Het European Consumer Payment Report (ECPR) is uitgevoerd door Longitude in opdracht van Intrum en werd afgenomen tussen juli 2023 en augustus 2023 in 20 verschillende Europese landen. In totaal namen 20.000 personen deel aan het onderzoek.