Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Deze 5 bepalingen neem je maar beter op in het ontslagvoorstel

Deze 5 bepalingen neem je maar beter op in het ontslagvoorstel

Geplaatst in: personeelszaken

Ondernemen, dat kan je lang niet altijd in je eentje. Soms heb je dan ook nood aan goed personeel, personeel dat ook een meerwaarde is voor de onderneming. Dat is lang niet altijd een evidentie. Zo kan het zijn dat de samenwerking niet meer optimaal verloopt of dat er na een reorganisatie personeel moet afvloeien. In dat geval kies je voor een ontslag met wederzijds goedvinden. In de vaststellingsovereenkomst hoor je echter niet alleen aandacht te hebben voor de ontslagvergoeding, ook sommige andere bepalingen neem je maar beter op. Welke dat zijn? Wij geven ze alvast voor jou mee.

1. Concurrentiebeding

Of je nu tevreden was over de werknemer of niet: mogelijks wil je toch liever niet dat de werknemer bij een concurrent aan de slag gaat. Je investeerde immers heel veel tijd en budget in de opleiding en het kan dus niet de bedoeling zijn dat een rechtstreekse concurrent daar zomaar de vruchten van plukt. Ook kent de medewerker mogelijks heel wat bedrijfsgeheimen die je ook op die manier wil vrijwaren. Net om die redenen had je ook in de vroegere arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding opgenomen. De vaststellingsovereenkomst is een ideaal instrument om die bepalingen opnieuw scherp te stellen en verder te verduidelijken: dat voorkomt problemen achteraf.  Zorg wel voor een eerlijke regeling: meestal wordt het concurrentiebeding daarom beperkt in tijd en regio.

2. Regeling omtrent de bedrijfseigendommen

Gedurende de tewerkstelling gebruikte de medewerker allerhande bedrijfseigendommen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een leasewagen, een laptop en een mobiele telefoon. Het is belangrijk om de nodige afspraken te maken over wat met die eigendommen dient te gebeuren na het einde van de tewerkstelling. Moeten zij teruggegeven worden? Mag de werknemer ze behouden? Hier heb je veel vrijheid. Belangrijk is wel dat er goede afspraken worden gemaakt. Zo kan overeengekomen worden dat de werknemer de leasewagen mag behouden, maar dat verkeersboetes bij de eindafrekening wel gecompenseerd zullen worden met de ontslagvergoeding.

3. Geheimhoudingsclausule

Bij een ontslagovereenkomst zullen zowel de werkgever als de werknemer toegevingen doen. Dat is dan ook normaal. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de medewerker zijn “groot succes” nadien gaat verkondigen in jouw onderneming. Stel je maar eens voor dat ook een andere medewerker nu aanstuurt op een ontslag… Daarom neem je best een geheimhoudingsclausule op: de inhoud van de vaststellingsovereenkomst wordt door de twee partijen geheimgehouden.

4. Regeling omtrent de vakantiedagen

De vakantiedagen worden wel eens vergeten in de vaststellingsovereenkomst. Bij de eindafrekening zal je de niet opgenomen vakantiedagen echter moeten uitbetalen. Wanneer de medewerker nog even in het bedrijf aanwezig blijft, kan je ook hier een regeling treffen. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat er een vrijstelling van werk is maar dat de medewerker dan wel (deels) de vakantiedagen dient op te nemen. Ook andere regelingen zijn natuurlijk mogelijk.

5. Finale kwijting

Het ontslagvoorstel regelt de afspraken die jij en de medewerker ten opzichte van elkaar maken. Jullie zullen beiden toegevingen doen om zo verdere discussies te voorkomen. Het kan dan ook niet de bedoeling zijn dat er later toch nog disputen ontstaan. Daarom neem je in de vaststellingsovereenkomst ook een zogenaamde finale kwijting op: de overeenkomst behelst alle afspraken en jullie zullen verder geen aanspraken meer ten opzichte van elkaar doen gelden. Dat is eerlijk voor zowel jezelf als voor de medewerker.