Home » Ondernemersnieuws » overheid » De zzp’er in de miljoenennota

De zzp’er in de miljoenennota

Geplaatst in: overheid

Tussen al het bladgoud, kekke hoeden en ietwat infantiel gezwaai met vlaggetjes door wist minister van financiën Jeroen Dijsselbloem de miljoenennota zonder brokken aan het kabinet te overhandigen. In de miljoenennota wordt de positie van zzp’ers aangehaald in paragraaf 2.3.1. Onderaan dit artikel staat een link naar dit werkje. De voordelen van het zelfstandig ondernemerschap worden duidelijk benadrukt: “Zzp’ers creëren hun eigen werkgelegenheid en zouden soms werkloos geweest zijn als ze niet als zelfstandige aan de slag waren gegaan. Een deel van de zzp’ers hecht aan hun zelfstandigheid, innoveert, werkt samen in netwerken en werkt daarbij voor verschillende opdrachtgevers. Via dergelijke constructies stimuleren zij verspreiding van kennis en innovaties. De zzp’er biedt daarbij flexibiliteit aan de onderneming die hem inhuurt. Waar werknemers in tijden van crisis moeten vrezen voor ontslag, krijgen zelfstandigen minder opdrachten en verlagen zij hun uurtarieven. Hierdoor daalt weliswaar hun inkomen, maar zij blijven wel actief. Dit draagt bij aan het aanpassingsvermogen van de economie.”

Ook wordt aandacht besteed aan de keerzijde van het stijgende aantal zzp’ers in Nederland: “Zzp’ers dragen geen werknemerspremie af (voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) en hebben ook minder toegang tot de sociale zekerheid dan werknemers. Ook zetten zij minder vanzelfsprekend middelen apart voor pensioen. Hierdoor is de kans op armoede groter, zowel op de korte als op de lange termijn. Zzp’ers leveren zo een kleinere bijdrage aan het collectief, maar profiteren wel van collectieve voorzieningen zoals AOW, zorg en bijstand. De groei van zzp’ers gaat gepaard met minder belastingopbrengsten vanwege de (sterk gegroeide) fiscale ondersteuning van zelfstandigen.”

Oei. Het kabinet twijfelt er aan of de zzp’er wel genoeg in het laatje brengt. Berg u maar. Gelukkig weten ze het allemaal niet zeker en laten ze onderzoek uitvoeren: “Het is niet bekend wat de voornaamste drijfveren zijn achter de groei van het aantal zzp’ers en wat de precieze gevolgen zijn voor de economie, de solidariteit van de welvaartsstaat en de overheidsfinanciën. Het kabinet laat op dit moment een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers uitvoeren om de trends en gevolgen beter te begrijpen.”

Voor zzp’ers uitstel van executie vrezen wij.

Lees hier de miljoenennota (pdf)