Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » De voordelen van een duurzame onderneming

De voordelen van een duurzame onderneming

Geplaatst in: duurzaamheid

In de maatschappij, maar ook in het bedrijfsleven is het belang van duurzaamheid doorgedrongen. Er zijn steeds meer bedrijven die daarin het voortouw nemen om zelf ook duurzaam te gaan ondernemen. Daarmee leveren ondernemingen rechtstreeks een bijdrage aan een beter milieu. Dat is mooi, maar wat zijn de voordelen voor het bedrijf zelf? Dat is interessant om nader te bekijken en daarom maak je hier kennis met de voordelen van een duurzame onderneming.

Duurzaam ondernemen levert een besparing op

Bij het leveren van een bijdrage aan de duurzaamheid is het mogelijk om er als onderneming zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld bij de keuze voor zonnepanelen op het dak van je bedrijfspand. Dat is een investering, maar levert ook geld op. Hoe dat zit? Lees meer over zonnepanelen. Zo heb je ook profijt van het doorvoeren van isolerende maatregelen. Bijvoorbeeld door je kantoor van HR++ glas te voorzien of door spouwmuren te isoleren.

Verbetering van het bedrijfsimago

Bedrijven die achterblijven bij het verduurzamen van de onderneming krijgen later de rekening. Consumenten, maar ook ondernemers vinden de duurzaamheid een belangrijk thema. Door je eigen bedrijf te verduurzamen, levert dat een positief effect voor je bedrijfsimago op. De consument vindt dat bedrijven een grote verantwoordelijkheid hebben als het om duurzaam ondernemen gaat. Een groen imago krijgt de waardering van deze consumenten en dat is altijd gunstig.

Interessant voor samenwerking

Aangezien steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam ondernemen net als de overheid, is dat een interessant aspect. Deze groene bedrijven kiezen er bewust voor om in zee te gaan met ondernemingen die dezelfde kant op gaan. Bij een aanbesteding heb je als bedrijf een streepje voor als er sprake is van een duurzame onderneming. Er komt dan een gunningsvoordeel om de hoek kijken. Verder speel je met het duurzaam ondernemen nu al in op de toekomstige wetgeving in verband met de daling van de CO2-uitstoot. Zo ben je het bedrijf met de verduurzaming alvast aan het voorbereiden op de toekomst.

Aantrekkelijk voor personeel

Als duurzaamheid een belangrijk kenmerk is voor de bedrijfsvoering heeft dat ook aantrekkingskracht op medewerkers. Het is eenvoudiger om aan opgeleid en getalenteerd personeel te komen. Op werknemers die al in de organisatie werkzaam zijn, heeft het duurzame karakter eveneens een positieve invloed. Dat betekent dat de kans op een groot verloop van personeel kleiner is en dat is uiteraard goed voor de stabiliteit van de onderneming.