Home » Ondernemersnieuws » administratie » De rol van een document management systeem bij BIM

De rol van een document management systeem bij BIM

Geplaatst in: administratie

In de bouwsector is efficiëntie en samenwerking essentieel om complexe projecten succesvol af te ronden. Een belangrijk concept dat de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt, is BIM (Building Information Modeling). Maar wat is BIM precies en hoe kan een document management systeem bijdragen aan het succes ervan? In dit artikel zullen we de essentie van BIM uitleggen en de rol van een document management systeem (DMS) in BIM-projecten bespreken.

Wat is BIM?

Wat is BIM: BIM, oftewel Building Information Modeling, is een geavanceerde benadering van het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. In plaats van traditionele 2D-tekeningen, maakt BIM gebruik van 3D-modellen die gedetailleerde informatie bevatten over de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het omvat niet alleen de geometrie van het gebouw, maar ook informatie over de materialen, componenten, systemen en processen. BIM stelt alle belanghebbenden in staat om virtueel samen te werken, fouten te minimaliseren, besluitvorming te verbeteren en kosten te optimaliseren gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw.

De rol van een document management systeem bij BIM

Een document management systeem speelt een cruciale rol bij het beheer van documenten en informatie in een BIM-project. Hier zijn enkele manieren waarop een DMS bijdraagt aan het succes van BIM:

 1. Centrale opslag en toegankelijkheid:
  Een DMS biedt een centrale opslagplaats voor alle BIM-gerelateerde documenten, waaronder 3D-modellen, tekeningen, specificaties en rapporten. Hierdoor kunnen alle belanghebbenden gemakkelijk toegang krijgen tot de meest recente versie van documenten, ongeacht hun locatie. Dit vermindert de afhankelijkheid van fysieke documenten en voorkomt verwarring door verschillende versies in omloop te hebben.
 2. Versiebeheer en revisies:
  Met een DMS kunnen revisies en versiebeheer van BIM-documenten gemakkelijk worden beheerd. Elke wijziging wordt vastgelegd, inclusief wie de wijziging heeft aangebracht en wanneer. Dit zorgt voor transparantie en controle over documentwijzigingen, voorkomt fouten en minimaliseert conflicten tussen teamleden. Iedereen is op de hoogte van actuele wijzigingen
 3. Samenwerking en communicatie:
  Een DMS bevordert de samenwerking en communicatie tussen de verschillende belanghebbenden in een BIM-project. Teamleden kunnen documenten delen, opmerkingen toevoegen, feedback geven en taken toewijzen. Dit bevordert de efficiëntie, vermindert vertragingen en verbetert de besluitvorming binnen het projectteam. Dit zorgt voor een vlekkeloze samenwerking.
 4. Integratie met andere systemen:
  Een geavanceerd DMS kan naadloos integreren met andere systemen die worden gebruikt in een BIM-project. Dit bevat software voor 3D-modellering, projectplanning, kostenbeheersing en meer. Door integratie wordt informatie uitgewisseld tussen verschillende systemen, wat resulteert in een gestroomlijnde workflow en een betere coördinatie tussen disciplines.
 5. Beveiliging en toegangsrechten:
  In een BIM-project is de beveiliging van documenten en informatie van vitaal belang. Een DMS biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals het toewijzen van toegangsrechten op basis van rollen en verantwoordelijkheden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot gevoelige informatie en wordt de vertrouwelijkheid gewaarborgd.