Home » Ondernemersnieuws » verzekeringen » De nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering

De nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Geplaatst in: verzekeringen

Als ondernemer loop je bepaalde risico’s. Het is verstandig je tegen vervelende financiële gevolgen hiervan te verzekeren. Zo wordt aangeraden een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, voor het geval je zelf ziek wordt of een ongeluk krijgt. Heb je medewerkers in dienst? Dan is het goed om te weten dat met een verzuimverzekering de financiële gevolgen van de wettelijk verplichte loondoorbetaling van maximaal twee jaar gedekt is. Om ondernemers optimaal te helpen in geval van verzuim is er daarnaast nu ook de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Verplichtingen bij een langdurig zieke medewerker

Kleine tot middelgrote MKB-bedrijven (met twee tot zo’n 25 medewerkers) worden gemiddeld genomen eenmaal per zeven jaar geconfronteerd met een langdurig zieke medewerker. Hierdoor beschikken deze ondernemingen beperkt over de noodzakelijke specifieke kennis en vaardigheden. Zo zijn ze verplicht om het loon door te betalen van zieke medewerkers. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de re-integratie, waar ze zich vaak niet bewust van zijn. Er is uit onderzoek gebleken dat vooral kleine ondernemingen behoefte hebben aan meer ondersteuning bij langdurig zieke medewerkers.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering: verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening

Om werkgevers te ontzorgen, is er vanaf 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Deze nieuwe verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening en casemanagement voor zowel werkgever als werknemer is het resultaat van afspraken tussen het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars. De MKB Verzuim-ontzorgverzekering is niet sectorgebonden, maar er is voornamelijk veel interesse getoond vanuit de sectoren techniek, productie en bouw.

Nieuwe maatregelen met betrekking tot verzuim

Wat is er veranderd sinds dit jaar, en wat zal nog meer gaan veranderen?

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB Verzuim-ontzorgverzekering die hen ontlast. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV- toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt vanaf 2021 een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

De MKB Verzuim-ontzorgverzekering van Centraal Beheer

Om een minimale garantie te kunnen geven over de inhoud van de verzekering, is het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’ in het leven geroepen. Een speciaal opgerichte groep bestaande uit MKB Nederland, VNO-NCW en LTO toetst of het product van de verzekeraar voldoet aan alle voorwaarden. Centraal Beheer mag het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’ gebruiken. Ze bieden een passende verzekering, gebaseerd op vele jaren ervaring met het inzetten van een casemanager.