Home » Ondernemersnieuws » mobiliteit » De lease e-bike van de zaak groeit in populariteit

De lease e-bike van de zaak groeit in populariteit

Geplaatst in: duurzaamheid, mobiliteit

Sinds 1 januari 2020 is een elektrische fiets van de zaak stukken aantrekkelijker geworden voor zakelijk Nederland. Nu, een jaar later maken duizenden werknemers en werkgevers al gebruik van de nieuwe regeling. De verwachting is echter dat de lease e-bike van de zaak dit jaar een extra boost krijgt. Een van de redenen hiervoor is de corona pandemie.

Coronacrisis en een gezondere leefstijl aanstichters van groei

Hoewel de pandemie nog in volle gang is, wordt dankzij de start van het vaccinatieprogramma weer voorzichtig vooruitgeblikt. Hoewel het nog onduidelijk is hoe het ‘nieuwe werken’ er exact uit zal zien, zal thuiswerken naar alle waarschijnlijkheid een belangrijkere rol gaan spelen in een gemiddelde werkweek. Naar verwachting méér dan voorheen. Met het oog op dit nieuwe werken, waarbij een hybride vorm tussen thuiswerken en kantooruren zal ontstaan, worden de mobiliteitswensen van werknemers naar alle waarschijnlijkheid meer ter harte genomen. Het mijden van drukke openbare plekken, zoals het openbaar vervoer, speelt hierbij een rol, maar bijvoorbeeld ook de behoefte aan een actiever en gezonder bestaan onder kantoormedewerkers.

Na MKB volgen ook grote bedrijven

Daarnaast zal er naar verwachting een verschuiving plaatsvinden in het soort bedrijven dat de lease e-bike aanbiedt aan haar werknemers. Daar waar tot voor kort de gebruiksintensiteit voornamelijk binnen het MKB lag, zal de e-bike van de zaak dit jaar ook bij grote bedrijven vaker onderdeel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenpakket. Ook op bedrijfstakniveau groeit de lease e-bike van de zaak in populariteit. Zo neemt de vraag toe in de bancaire-, zorg- en consultancy sector. Dit betekent dat Nederland naar verwachting duizenden elektrische leasefietsen extra zal tellen na dit jaar.

Flexibel reiskostenbeleid maakt e-bike lease eenvoudiger

Een ontwikkeling die in lijn ligt met het nieuwe werken is een hogere flexibiliteit in het reiskostenbeleid. Doordat massaal thuis wordt gewerkt is de verwachting dat steeds meer bedrijven zullen overstappen naar een flexibele reiskostenregeling. Er wordt dan alleen nog vergoed wat er daadwerkelijk aan reiskosten is gemaakt. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het integreren van de lease e-bike in het mobiliteitsplan zorgt voor minder administratieve rompslomp. Daarnaast kan de besparing op reiskosten anders besteed worden. Bijvoorbeeld als bijdrage aan de leasefietsen van werknemers.

 

Een elektrische fiets kopen blijkt nog altijd een grote investering voor particulieren. De elektrische leasefiets van de zaak biedt uitkomst. Naar verwachting zal de vraag onder werknemers de komende jaren dan ook toenemen.