Home » Ondernemersnieuws » financiën » De invloed van COVID-19 op de vastgoedsector

De invloed van COVID-19 op de vastgoedsector

Geplaatst in: financiën

Beleggen in vastgoed is doorgaans een veilige manier van beleggen. Natuurlijk fluctueert de waarde van vastgoed door de jaren heen wel, maar toch wordt een dergelijke vorm van beleggen als zeer stabiel beschouwd. Uitzonderingen zijn er natuurlijk wel, want zeker door COVID-19 zijn in bepaalde sectoren de kaarten opeens heel anders geschud.

Bouwprojecten lagen stil

In 2020 kwamen veel bouwprojecten geheel of gedeeltelijk stil te liggen doordat het virus om zich heen greep. Bedrijven moesten extra maatregelen nemen om hun medewerkers te beschermen en planningen konden daardoor niet altijd worden gehaald. Dat heeft natuurlijk consequenties voor alle betrokkenen. De grote vraag in dergelijke situaties is altijd wie waarvoor verantwoordelijk is. In een overmachtssituatie kan doorgaans geen beroep worden gedaan op bepaalde vormen van aansprakelijkheid, maar iemand zal uiteindelijk voor eventuele extra kosten moeten opdraaien. Soms moet er een vastgoedrechtsadvocaat aan te pas komen om strijdende partijen bij te staan. Het moge duidelijk zijn dat COVID-19 ook in dit opzicht slechts verliezers heeft gemaakt.

Horecapanden minder waard

Wanneer je in het verleden hebt geïnvesteerd in horecapanden, is je vastgoedportefeuille behoorlijk in waarde gekelderd door toedoen van COVID-19. Doordat de horecasector zwaar is getroffen, zijn minder mensen bereid de stap te zetten en een eigen bedrijf in deze branche te beginnen. Het gevolg is dat er veel minder vraag komt naar horecapanden. Als een bestaand horecabedrijf de coronacrisis niet heeft overleefd, zal het voor de eigenaar van het pand lastiger zijn dan voorheen om een nieuwe huurder te vinden. Een mogelijkheid die de moeite van het onderzoek waard is, is het omvormen van een horecapand naar een pand met een woonfunctie.

Economie krabbelt weer op

Toch blijkt de Nederlandse economie veerkrachtiger te zijn dan velen aanvankelijk hadden gedacht. Sneller dan waarvan men in menig berekening aannam, krabbelt het bedrijfsleven weer op. Daarmee is niet gezegd dat men nergens de pijn nog zal voelen. In tegendeel, er zijn nog heel wat bedrijven die in moeilijkheden verkeren en alle zeilen moeten bijzetten om te overleven. Wanneer ze dan ook nog ongewild in lastige juridische kwesties verwikkeld raken, vergt dat het uiterste van deze ondernemers. Het consulteren van een ondernemingsrechtadvocaat kan in dat geval vaak een goede stap zijn om uit de problemen te komen. In dergelijke situaties geldt dat je jezelf als ondernemer een plezier doet om zo’n specialist in een zo vroeg mogelijk stadium te benaderen.