Home » Ondernemersnieuws » administratie » De 5 belangrijkste redenen waarom MKB’ers kiezen voor factoring

De 5 belangrijkste redenen waarom MKB’ers kiezen voor factoring

Geplaatst in: administratie, financiën

Bij factoring schakel je een derde partij in om de facturen van je klanten alvast aan jou uit te betalen. Hiermee overbrugt deze zogeheten factormaatschappij in feite de betalingstermijn van de opdrachtgever, en wacht de betaling van jouw opdrachtgever dus af terwijl jij het factuurbedrag alvast beschikbaar krijgt. Specifiek voor MKB’ers heeft deze financieringsvorm een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van financiering. We behandelen ze één voor één.

Directe uitbetaling

Door de tussenkomst van een factormaatschappij kun je er dus voor zorgen dat facturen van je klanten direct worden uitbetaald. Dit geeft je de mogelijkheid om direct gebruik te maken van de financiële middelen die hiermee vrijkomen. Bovendien voorkomt het de stress die je mogelijk ervaart wanneer klanten te laat betalen. Zeker wanneer je hiermee mogelijk zelf in de knoop komt met je eigen betalingsverplichtingen, kan het gebruik maken van factoring een oplossing bieden.

Geen omkijken naar debiteurenbeheer

Wanneer je besluit in zee te gaan met een factormaatschappij nemen zij desgewenst ook je debiteurenbeheer uit handen. Dit houdt in dat je zelf niet langer relaties hoeft achterna te zitten om hun betalingsverplichtingen aan jou na te komen. Factormaatschappijen zijn hierin gespecialiseerd en nemen dit op een duurzame manier van jou over. Hiermee kan jij je richten op de andere aspecten van je onderneming.

Dragen van faillissementsrisico

Naast dat de factormaatschappij het debiteurenbeheer uit handen kunnen nemen, dragen zij ook het faillissementsrisico voor de facturen die je bij hen onderbrengt. Dit betekent dat wanneer één van jouw klanten onterecht weigert een factuur die is ondergebracht bij de factormaatschappij te betalen, al dan niet ten gevolge van een faillissement, je verzekert bent tegen dit faillissementsrisico.

Al vanaf één factuur

Factoring kent grofweg 2 vormen: American factoring en traditionele factoring. Bij traditionele factoring breng je al je facturen onder bij de factoringmaatschappij, waarvoor in ruil dus je gehele debiteurenbeheer en faillissementsrisico uit handen wordt genomen. Aan de andere kant biedt American factoring veel flexibiliteit. Met deze vorm van factoring kies je ervoor om één enkele factuur te verkopen en bij de factormaatschappij onder te brengen. En kijk je dus per factuur of je deze wel of niet wilt indienen