Home » Ondernemersnieuws » overheid » D66 wil voor zzp’er korting bij aannemen medewerker

D66 wil voor zzp’er korting bij aannemen medewerker

Geplaatst in: overheid, zzp

ZZP’ers die hun eerste medewerker in dienst nemen zouden korting moeten krijgen op de werkgeverspremies. Daardoor zou het volgens D66 aantrekkelijker worden om iemand in dienst te nemen. D66-fractieleider Alexander Pechtold opperde dat tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens D66 zijn de kosten voor veel zzp’ers een drempel om iemand in dienst te nemen. Of zoals hij tegenover een journalist zei: “Voor een werknemer met een modaal salaris betaalt de werkgever ongeveer 10.000 euro aan premies. Met een korting wordt de stap om werkgever te worden aantrekkelijker en zal het aantal banen toenemen.” Waarmee Pechtold een punt heeft natuurlijk. Maar of het helpt om die premies te verlagen met bijvoorbeeld 50%, dat vragen we ons af. Als je geen 50.000 euro kunt betalen, is 45.000 wellicht ook lastig…