Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Crisis zorgt voor betere relatie met klanten

Crisis zorgt voor betere relatie met klanten

Geplaatst in: algemeen

De Nederlandse ondernemer heeft het afgelopen jaar vooral de relatie met klanten verstevigd en zichzelf verder ontwikkeld. Dit blijkt uit onderzoek van Josette Dijkhuizen onder driehonderd ondernemers. Het onderzoek naar succes onder bijna driehonderd ondernemers maakt deel uit van het promotieonderzoek van Josette Dijkhuizen aan de Universiteit van Tilburg. Een van de onderdelen van dit onderzoek is ‘ondernemerssucces’ waarbij werd gevraagd naar hetgeen de ondernemer in het laatste jaar heeft bereikt. Een groot aantal onderwerpen werd aan de ondernemers voorgelegd, van ‘goede balans tussen werk en privé’ tot ‘groeiend marktaandeel’, en ‘bijdrage aan de verbetering van het milieu’.

Tevredenheid en loyaliteit
Een van de meest in het oog springende resultaten is dat de ondernemers de laagste scores toekennen aan het persoonlijk financieel succes. Bijvoorbeeld ‘hoog inkomen’ en ‘inkomenszekerheid’. Gezien de huidige economische omstandigheden niet verrassend. Het grote verschil met andere succesfactoren is echter wel opvallend. De hoogste scores op wat is bereikt, wordt toegekend aan de relatie met klanten (tevredenheid en loyaliteit) en persoonlijke ontwikkeling. Bij de persoonlijke ontwikkeling gaat het om het aangaan van intellectuele activiteiten, de eigen visie uitdragen en jezelf persoonlijk verder ontwikkelen.

Vrouwelijke ondernemers meer tevreden
De resultaten laten een aantal verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers zien. Laatstgenoemden scoren hun bereikte succes op bijna alle onderdelen hoger dan de man. Dit kan betekenen dat vrouwen op alle fronten meer bereikt hebben dan mannen óf dat ze meer tevreden zijn over hun succes…

Kijkend naar de scores van beide seksen op de tevredenheid over het ondernemerschap wordt duidelijk dat de vrouwelijke ondernemers op alle facetten een hogere waarde toekennen. Dit zou dus wel eens kunnen betekenen dat vrouwelijke ondernemers tevredener zijn over het succes. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is het grootst op zakelijk financieel succes, zoals (groei van) winstgevendheid en omzet(groei).