Home » Ondernemersnieuws » innovatie » ClickNL innovatienetwerk voor creatieve industrie

ClickNL innovatienetwerk voor creatieve industrie

Geplaatst in: innovatie

In Eindhoven is een nieuw, landelijk kennis- en innovatienetwerk voor de creatieve industrie van start gegaan onder de naam ClickNL (Creativity, Learning, Innovation, Co-creation en Knowledge). Het bureau is opgericht om de creatieve industrie in Nederland te stimuleren en wordt de eerste drie jaar gefinancierd door het ministerie van EL&I.

De creatieve industrie, van fotografen tot designers en van architecten tot gamebedrijven, groeit met 6 procent sneller dan de rest van de Nederlandse economie, aldus de organisatie. Met 97.020 bedrijven, 172.000 werkzame personen, een jaarlijkse omzet van 7,1 miljard euro en een aandeel van meer dan 2 procent van het BBP levert de sector een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is de ambitie om de Nederlandse creatieve industrie in 2020 tot de nummer 1 van Europa te maken.

ClickNL heeft zeven thema’s benoemd waar de organisatie zich vooral op richt: games, fashion, architectuur, design, media & ict, business innovation en cultureel erfgoed.