Steeds meer bezwaren tegen vrije koopzondag

Na een onlangs behaald succes in Tilburg, heeft de Stichting Tegen Verruiming samen met 73 winkeliers beroep ingesteld bij de rechter tegen het raadsbesluit van Bergen op Zoom om 52 koopzondagen toe te staan. De Stichting en de winkeliers eisen … Lees meer

Minister Opstelten wil faillissementswet aanpassen

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil de faillissementswet aanpassen. De belangrijkste reden daarvoor is dat hij faillissementsfraude wat moeilijker wil maken. Maar wat hij tegelijk wil doen is het onmogelijk maken dat een schuldsanering wordt tegenhouden door één halstarrige … Lees meer

De forenzentaks afgeschaft, dus geen ‘gevaren’ meer?

Per 1 januari wilde het kabinet een nieuwe maatregel invoeren: de forenzentaks. Dit hield in dat de staat belasting zou gaan heffen over de reiskostenvergoeding die werknemers krijgen. De maatregel was het gevolg van bezuinigingen en zou de staat 1,3 … Lees meer

Regeerakkoord: ‘Weg met de ondernemerspleinen’

Syntens en de Kamer van Koophandel kosten de overheid veel geld. Geld dat ten goede zou moeten komen aan (met name) kleinere ondernemingen. Maar dat lukte niet zo erg. Het zijn ambtelijke organisaties met een waterhoofd. Na jaren gedoogbeleid ten … Lees meer

Rechter: ‘Kamer van Koophandel verstoort markt’

Ondernemer Gert Kwetters, oprichter van Visionplanner, heeft van de rechtbank in den Haag gelijk gekregen in zijn jarenlange strijd tegen de Kamer van Koophandel. Kwetters maakt software waarmee (startende) ondernemers een ondernemingsplan kunnen maken. De Kamer van Koophandel nam dit … Lees meer

Nieuwe belastingplannen kosten zzp-er geld

De nieuwe belastingvoorstellen door de commissie Van Dijkhuizen gaan de zzp’er geld kosten. In de plannen wordt weliswaar de inkomstenbelasting in de eerste schijf 37%, maar verdwijnen de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. De aftrekposten die nu nog € 7280,- (zelfstandigenaftrek) … Lees meer

Ondernemers geven kabinet Rutte onvoldoende

Ondernemers zijn overwegend negatief over het kabinet-Rutte. De regeringsploeg mist daadkracht en een duidelijke langetermijnvisie, zo oordeelt een meerderheid van de 1700 ondervraagde ondernemers in een FD-enquete, uitgevoerd door TNS-Nipo. Zij delen een onvoldoende (5,4) uit aan het kabinet dat … Lees meer

Doorbraak in rechtsbescherming zzp’ers

Zelfstandigen zonder personeel hebben bij bedrijfsongevallen dezelfde rechtsbescherming als werknemers in loondienst. Dat heeft de Hoge Raad uitgesproken. Bedrijven zijn aansprakelijk voor de schade van zzp’ers als ze de veiligheidsmaatregelen niet in acht nemen. Voorwaarde is volgens de Hoge Raad … Lees meer

Gemeenten laten zzp’ers links liggen

Gemeenten doen te weinig zaken met zzp’ers. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ZZP’ers in beeld’ dat de KvK Rotterdam op 24 april heeft gepubliceerd. Gemeenten zijn vaak verrast over het grote aantal zzp’ers dat in hun gebied woont en werkt. … Lees meer

1 2 3 4