Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » Brandstoffen: duurzaam, duurzamer, duurzaamst

Brandstoffen: duurzaam, duurzamer, duurzaamst

Geplaatst in: duurzaamheid

Met de groeiende focus op duurzaamheid, is ook het aantal verschillende brandstofsoorten enorm gestegen. Het beschikbare aantal brandstofsoorten is zo groot, dat veel gebruikers door de bomen het bos niet meer zien.

Het aankoopmotief van de gebruiker is uiteraard bepalend voor het type brandstof dat het bedrijf gebruikt. De verschillende aankoopmotieven voor brandstoffen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Prijs
  • Kwaliteit
  • Duurzaamheid
  • Huidige beschikbare alternatieven
  • Type voertuigen

Prijs

Veel bedrijven willen wel de stap zetten naar duurzaamheid, maar de investering voor volledig duurzame brandstoffen als groene waterstof of HVO100 is voor hen te omvangrijk. In dat geval geldt dat er diverse tussenstappen zijn. Zo reduceren premium brandstoffen bijvoorbeeld meer CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen (zoals stikstof, fijnstof, koolstof en roet) dan de ‘standaard diesel B7’.

Kwaliteit

Sinds de verplichte bijmenging van FAME (biodiesel), zijn er tijdens de winterperiodes meer problemen met brandstoffilters. Dit komt doordat de monoglyceriden in FAME bij lage temperaturen kristalliseren en daardoor filters laten verstoppen.

Dit is voor veel bedrijven de aanleiding om te kiezen voor premium brandstoffen die helpen water, sludge en andere micro-organismen – anders dan diesel – op te lossen. Ook is dit één van de redenen voor bedrijven om te kiezen voor HVO brandstof, waarbij dit probleem niet aanwezig lijkt te zijn.

Duurzaamheid

Op het moment dat een bedrijf duurzame stappen zet op het gebied van brandstof is dat vaak vanwege de ambitie voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid, omdat opdrachtgevers duurzame bedrijfsvoering verlangen óf om meer kans te maken bij opdrachten. Uiteraard geldt hierbij: hoe groter de drijfveer, des te groter de wens voor een duurzame brandstof.

De lijst CO2-emissiefactoren geeft per energiedrager aan wat de rekenfactor is om het aantal kg CO2 per eenheid product te berekenen. Hieronder is een lijst te zien met het aantal gram CO2 per liter. De laatste kolom geeft weer wat het percentage CO2-reductie is ten opzichte van Diesel B7. Diesel B7 wordt als standaard brandstof gezien voor de zakelijke markt.

Huidige beschikbare alternatieven

Veel bedrijven beschikken reeds over zonnepanelen op hun dak om hun bedrijfspand op duurzame manier van stroom te voorzien. De resterende opgewekte stroom wordt terug geleverd aan de stroomleverancier. Het bedrag dat de stroomleverancier betaalt, daalt echter hard, waardoor de eerste bedrijven zich nu oriënteren wat zij kunnen doen met deze ‘restenergie’.

Voor deze bedrijven kan gebruik van de restenergie interessant zijn om via elektrolyse om te zetten naar waterstof. Deze waterstof kan weer opgeslagen worden in een lokale tankinstallatie, zodat hier voertuigen mee afgetankt kunnen worden.

Type voertuigen

Niet iedere brandstof kan klakkeloos voor ieder voertuig gebruikt worden. Zo kunnen waterstof en LNG niet gebruikt worden in een dieselvoertuig. En dat vergt soms de nodige investering. Bij bepaalde bedrijven verdient de investering zich terug door het soort of aantal opdrachten die de keuze voor een bepaalde brandstof met zich meebrengt.