Home » Ondernemersnieuws » startups » Brainport kan nog wel wat starters gebruiken

Brainport kan nog wel wat starters gebruiken

Geplaatst in: startups

De ‘Brainport regio’ in het zuidoosten van Brabant wil in 2020 naar 1000 starters en 200 groeiers per jaar. Om dat te bereiken hebben publieke en private partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Vanuit één locatie (de ‘Start Up Campus-hub’ gevestigd op de TU/e campus) gaan de partners samenwerken om ervoor te zorgen dat de doelstelling wordt gehaald. Partijen in het convenant zien zich als de ´founding fathers´. Start Up Campus-hub staat open voor anderen die zich vanuit bovengenoemde doelstelling willen inspannen voor versterking van het Brainport start-up ecosysteem.

De partners verwachten dat het gezamenlijk optrekken zal leiden tot meer dynamiek, betere inzet van kennis, kunde en capaciteit. Doorverwijzen en tijdig overdragen zal de ondernemende studenten, maar ook de starter en groeier aanzienlijk versterken in hun daadkracht. Samenwerking met initiatieven uit de markt is essentieel en zal verder worden uitgebouwd. Het koppelen van ervaren MKB aan de starters heeft hierbij ook prioriteit.

Zin om naar Eindhoven te verhuizen? Meer informatie lees je op de site van Brainport.