Home » Ondernemersnieuws » administratie » Blijven innoveren met Design Thinking als ondernemer

Blijven innoveren met Design Thinking als ondernemer

Geplaatst in: administratie

Als ondernemer loop je altijd voorop. De nieuwste diensten, de beste technologie, en de meest flitsende producten.

Of toch niet?

Het kan lastig zijn om als ondernemer bij te blijven in een wereld die snel verandert. Hoe houd je in de gaten wat jouw klanten belangrijk willen? Hoe test je nieuwe ideeën? Hoe organiseer je een goede brainstormsessie? Als ondernemer moet je jezelf continu opnieuw uitvinden om niet achterop te raken. Een methode die je hiervoor kunt inzetten is Design Thinking.

Wat is Design Thinking?

Met de Design Thinking methode ben je als ondernemer in staat complexe problemen op te lossen door innovatieve oplossingen te genereren. Design Thinking schenkt ruime aandacht aan de menselijke behoefte en niet enkel aan wat technisch mogelijk is. Door je in de leefwereld van klanten te verdiepen en innovatieve ideeën in prototypes uit te werken is het mogelijk om snel feedback te genereren op nieuwe bedrijfs- of productideeën.

De fases van het Design Thinking proces

In de eerste fase van Design Thinking ga je je volledig onderdompelen in de leefwereld van jouw stakeholders. Zo voorkom je dat je bevooroordeeld een oplossing gaat bedenken voor jouw klanten.

Veelal neem je in deze fase interviews af of observeer je stakeholders enige tijd. De focus ligt op zoveel mogelijk informatie verzamelen over de context waarvoor jij een innovatieve oplossing wilt testen. Maak dus contact, luister goed, en probeer het probleem waarvoor je een innovatieve oplossing wilt ontwikkelen écht te leren zien via de ogen van klanten.

In de tweede fase ga je alle verzamelde informatie samenvatten en zo tot een kernprobleem komen. Je convergeert dus in deze fase (waar de eerste fase voornamelijk divergent was).

De derde fase staat in het teken van brainstorming. Je hebt nu een kernprobleem (fase 2) en kent de behoeften van stakeholders (fase 1). Genereer zo veel mogelijk innovatieve ideeën die het kernprobleem voor klanten zouden oplossen.

Ideegeneratie kan op veel verschillende manieren. In de basis richten de meeste methoden zich op het eerst genereren van zo veel mogelijk nieuwe ideeën. Hierbij is het belangrijk dat iedereen zijn stem kan laten horen en dat er een veilige omgeving heerst voor ‘gekke’ ideeën. Vervolgens zul je ideeën moeten combineren en prioriteren om tot enkele innovatieve oplossingsrichtingen te komen.

In de vierde fase ga je de meest kansrijke oplossingsrichting uitwerken in een prototype. Hiermee roep je jouw innovatieve idee tot leven voor jouw klanten. Omdat mensen veel beter in staat zijn feedback te geven op een idee dat uitgewerkt is in iets tastbaars is het van belang het idee écht fysiek uit te werken.

In de laatste fase test je reacties van stakeholders op jouw innovatieve oplossing voor hun kernprobleem. Deze fase geeft je een goede indruk van hoe een definitieve versie van de oplossing in de praktijk zou functioneren. Je genereert in deze fase veel feedback en verbeterpunten en zult wellicht enige iteraties nodig hebben om tot een voor klanten werkende oplossing te komen.

Is er een stappenplan?

Omdat Design Thinking als methode niet echt ergens goed is uitgewerkt kun je ervoor kiezen je op te laten leiden of te laten coachen bij een eerste project door een gespecialiseerd bureau zoals bijvoorbeeld DT Design Thinking. Als je daar de financiële midden niet voor (over) hebt kun je je online verdiepen in documentatie over de Google Design Sprint. Dit komt het dichtst bij een concreet stappenplan.

Het is een uitdagende tijd voor ondernemers waarin we met veel complexe vraagstukken zitten. Design Thinking is daarom bij uitstek nu relevant om tot innovatieve oplossingen te komen. Blijf jij vooroplopen?