Home » Bericht over rapport ABNAMRO gaat eigen leven leiden

Bericht over rapport ABNAMRO gaat eigen leven leiden

rapport-abnamroZzp’ers zijn geen echte ondernemers, omdat zij moeite hebben met acquisitie. Dat concludeert ABN Amro donderdag in het rapport ‘De toekomst aan de zzp’er’. Zo opent Nu.nl het bericht over het rapport van ABNAMRO. Voor alle zekerheid hebben ze die conclusie ook maar als kopregel gebruikt. Inmiddels duikt het artikel op op tal van andere sites. Vaak letterlijk overgenomen trouwens en in ieder geval zonder dat de webredactie de moeite heeft genomen het rapport zelf te lezen. Uiteraard hebben wij dat wel gedaan.

Uit het rapport blijkt helemaal niet dat de schrijver van het rapport vindt dat zzp’ers geen echte ondernemers zijn. Slechts één alinea in het rapport gaat over die kwestie en dat is deze:

Acquisitie
Een andere belangrijke bevinding uit het onderzoek onder ZZP’ers, is dat zij aangeven het meest op te zien tegen acquisitie (65% van de deelnemers vindt dit het minst leuk aan zelfstandig ondernemen, en 34% ziet er ook echt tegenop). De interim professionals vinden het steeds lastiger om zich te onderscheiden in het concurrentieveld, en investeren in hun ontwikkeling om zo beter in de markt te staan. De drempel m.b.t. acquisitie is opmerkelijk omdat het het hart raakt van de discussie of ZZP’ers ondernemers zijn. Acquisitie wordt door velen gezien als een kernelement van ondernemen. Deze uitkomst geeft ook weer hoe belangrijk de spelers zijn die zich bezig houden met sourcings- vraagstukken voor ZZP’ers zoals FastFlex.

Daarbij moeten we ook nog vermelden dat het onderzoek is gedaan onder 617 hoog opgeleide zzp’ers en daarom niet representatief is voor alle zzp’ers. 90% van de ondervraagden werkt in de zakelijke dienstverlening.

Wie echt geïnteresseerd is in het rapport moet het vooral zelf even lezen en vooral niet afgaan op de beroerde en gekleurde samenvatting die nu.nl op haar site heeft staan. En voor al die sites die het bericht klakkeloos hebben overgenomen: als je iets meldt als waarheid, zorg dan in ieder geval dat je zelf de bron hebt gelezen.