Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » Belangstelling MKB voor duurzame energie

Belangstelling MKB voor duurzame energie

Geplaatst in: duurzaamheid

Al enige jaren heerst het idee dat investeren in duurzame energie nagenoeg rendabel is. Onderzoek van Panteia/EIM laat zien dat er binnen het MKB serieuze interesse is om te investeren in duurzame energie, in het bijzonder in zonne-energie. Een derde van het MKB wil namelijk in de komende 3 jaar investeren in duurzame energie. Driekwart van deze groep ondernemers wil dat vooral doen in zonnecollectoren.

Motieven

De milieubijdrage en de verwachte kostenvoordelen worden door de ondernemers genoemd als de belangrijkste motieven. Daarnaast worden een positief effect op het bedrijfsimago en een zekere onafhankelijkheid van energieleveranciers genoemd. Het is duidelijk dat de meeste interesse uitgaat naar zonnecollectoren, driekwart van de geïnteresseerde ondernemers wil daarin investeren.

Interesse

Duurzaam ondernemen, en in het bijzonder energie inkoop of duurzame energie, wordt steeds vaker vanuit de lokale omgeving of regio geïnitieerd. Daarbij zijn ondernemende burgers en lokale ondernemers betrokken. Momenteel kent echter niet meer dan 5% van het MKB dergelijke samenwerkingsverbanden en maakt daar gebruik van. Ruim een kwart van de MKB-bedrijven die dergelijke samenwerkingsverbanden niet kennen, heeft er wel belangstelling voor. Zij zijn dan vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie.

Resultaat

Een vijfde van het Nederlandse MKB zegt de laatste drie jaar te hebben geïnvesteerd in duurzame energie. Dit aandeel ligt eigenlijk veel lager, want de MKB-ondernemers noemen vaak het overstappen naar leveranciers van groene energie en het investeren in energiebesparing als hun investeringen in duurzame energie.

Het rapport waar deze wijsheid allemaal uitkomt kunt u gratis downloaden bij de EIM.