Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Bedrijfstakken die vooroplopen bij de inzet van robots en cobots

Bedrijfstakken die vooroplopen bij de inzet van robots en cobots

Geplaatst in: algemeen

robots en cobots

Elke ondernemer snapt dat robots steeds belangrijker worden in de industrie en zorg. In sommige bedrijfstakken zoals bij autofabrikanten wordt al meer werk door robots gedaan dan door mensen. China neemt hierin zoals zo vaak het voortouw. Het land wil elk jaar 100.000 industriële robots en afleveren. Dat is bijna 50% meer dan in 2015. In Amerika is 45% van de producenten van plan om komende jaren vergaande slagen in automatisering door te voeren. In Duitsland is dat maar liefst 65% van de bedrijven. Toch zijn robots niet de heilige graal om geautomatiseerd te produceren. De zogenaamde collaboratieve robots of cobots zijn voor veel bedrijven veel interessanter omdat die als aanvullend ‘gereedschap’ dienen voor de mensen die er al werken. Welke bedrijfstakken hebben baat bij robots en cobots?

Meer power om te produceren

Vooral bij bedrijven die producten produceren worden cobots massaal ingezet als zwaar werk, precisiewerk en risicovolle processen. Omdat cobots steeds betaalbaarder worden kunnen ook relatief kleine tot middelgrote bedrijven cobots in hun productielijn integreren. Van het werken aan sensitieve printplaten tot het snel en secuur vast lassen van metalen onderdelen of het verplaatsen van zware lasten. Maar niet iedereen kan zomaar een robotarm maken en op de markt brengen. Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat bij de productie, is de veiligheidsnorm ISO/TS 15066 in het leven geroepen naast de normen die al gelden voor industriële robots.

Logische toepassingen in de logistiek

De onderdelen bevoorrading en logistiek zijn cruciale onderdelen in het soepel lopen van de economie. Hier heeft men altijd te maken met deadlines waar anderen hun planning op baseren. Als de een te laat is heeft dat gevolgen voor de hele supply chain. Hier is efficiëntie en effectiviteit een must om te voldoen aan de steeds verder groeiende vraag. Bij orderpicking moeten grote afstanden in een magazijn zo snel mogelijk overbrugd worden. In het in de logistieke branche welbekende pick-to-cart principe kan dubbel zo snel een order worden gepickt en klaargezet voor transport. Dat betekent een toename van 100 tot 200 picks per uur. Om een sterke concurrentiepositie in de logistiek te creëren en te consolideren zal de inzet van cobots alleen maar toenemen om de productiviteit, nauwkeurigheid en flexibiliteit naar een ander niveau te tillen.

Gezonde ontwikkeling in de gezondheidszorg

Door de toenemende druk in de gezondheidszorg is de inzet van robots en cobots een welkome ontwikkeling in de zorg. Bij het reinigen en desinfecteren van operatiekamers en medische apparatuur, bij het ontlasten van verplegend personeel in de zorg en zelfs bij het assisteren tijdens gecompliceerde operaties bieden cobots veel toegevoegde waarde. Ze kunnen ‘menselijke’ fouten worden voorkomen en in steriele ruimten het risico van besmetting tot een minimum beperken. Vooral in laboratoria, ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en verzorgingstehuizen is het gebruik van robots en cobots de laatste jaren explosief gestegen.